LuatVietnam

red-check Sửa đổi quy định về khai hải quan và xác định trị giá English attachment

Nghị định số 59/2018/NĐ-CPstatus2 ngày 20/4/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CPstatus2 ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan (48 trang)
Posted: 26/4/2018 7:34:09 AM | Latest updated: 20/8/2022 11:07:58 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 4453 | Vietlaw: 366
LuatVietnam

Nghị định sửa đổi, bổ sung các điều khoản liên quan đến người khai hải quan, đối tượng phải làm thủ tục hải quan, chế độ doanh nghiệp ưu tiên, thủ tục xác định trước mã số hàng hóa, căn cứ xác định trị giá hàng xuất khẩu, căn cứ kiểm tra cơ sở gia công, SXXK, ...

Theo đó, một trong những điểm mới đáng lưu ý của Nghị định là cho phép "ủy quyền khai hải quan" đối với hàng hóa nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư miễn thuế (khoản 3 Điều 1).

Thêm nữa, khoản 4 Điều 1 Nghị định còn cho phép miễn làm thủ tục hải quan đối với "vật dụng trên phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh".

Đối với doanh nghiệp ưu tiên, được bổ sung thêm chính sách miễn kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 78 Luật hải quan (khoản 6 Điều 1).

Về "giá bán" làm căn cứ tính trị giá hải quan hàng xuất khẩu phải xác định theo trình tự ưu tiên như sau: (a) giá bán ghi trên hợp đồng hoặc hóa đơn; (b) giá bán của hàng hóa xuất khẩu giống hệt, tương tự trên cơ sở dữ liệu hải quan; (c) giá bán của hàng hóa xuất khẩu giống hệt, tương tự trên thị trường Việt Nam; (d) giá bán do cơ quan hải quan thu thập.

Trường hợp doanh nghiệp muốn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa thì phải nộp hồ sơ trước khi xuất khẩu, nhập khẩu ít nhất 60 ngày (khoản 11).

Việc kiểm tra cơ sở gia công, SXXK có bổ sung thêm một số trường hợp mới bắt buộc kiểm tra, như: lần đầu tiên nhập khẩu để gia công, SXXK; có dấu hiệu thay đổi địa chỉ, ngành hàng, quy mô, năng lực sản xuất nhưng không thông báo; thuê gia công lại toàn bộ hàng hóa gia công xuất khẩu; ...(khoản 17).

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 05/06/2018.

Xem Văn bản hợp nhất số 24/VBHN-BTC ngày 11/7/2018.
Xem Văn bản hợp nhất số 46/VBHN-BTC ngày 26/9/2019.
Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
Bãi bỏ cụm từ "tập trung như" tại điểm 3 khoản 2 Điều 1 Nghị định này kể từ ngày 10/8/2020, theo quy định tại Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 5-Jun-2018
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4453

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND59_20042018CP[ENGLISH].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chính sách Hải quan

blue-check Thông báo tình hình sử dụng hàng miễn thuế phải thực hiện đến khi dự án chấm dứt hoạt động
blue-check Khoản giảm giá hàng nhập khẩu để dùng thử không được trừ khi tính thuế nhập khẩu
blue-check Hàng hóa XNK tại chỗ vẫn bị kiểm tra trị giá hải quan
blue-check Hải quan các tỉnh bị nhắc nhở vì kiểm tra thực tế hàng quá cảnh quá mức cần thiết
blue-check Chi cục Hải quan có quyền ra quyết định cưỡng chế làm thủ tục hải quan
blue-check Tái nhập hàng xuất khẩu từ kho ngoại quan có được miễn thuế? English attachment
blue-check Hàng nhập SXXK từ kho ngoại quan vẫn được miễn thuế English attachment
blue-check 17 giải đáp của TCHQ về thuế và thủ tục hải quan
blue-check Các giải pháp phát triển ngành Hải quan đến 2030
blue-check Vận đơn điện tử có giá trị khai hải quan tương tự bản giấy English attachment
blue-check Bảng tổng hợp các Hỏi - Đáp về chính sách và thủ tục hải quan
blue-check Quy định cần biết về khai bổ sung phí bản quyền sau thông quan
blue-check Từ 15/8/2022, có thể gia hạn trực tuyến Quyết định công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa XNK English attachment
blue-check Nộp bổ sung thuế GTGT cho nguyên liệu SXXK nhập khẩu tại chỗ có thể bị phạt
blue-check Tổn thất hàng nhập khẩu do hỏa hoạn có thể được giảm thuế
blue-check Số thuế tạm nộp của nguyên liệu nhập khẩu tại chỗ sẽ được hoàn lại sau khi xuất khẩu sản phẩm English attachment
blue-check Hồ sơ xin miễn thuế hàng tái nhập phải nộp đơn theo mẫu
blue-check Doanh nghiệp sau 1 năm hoạt động XNK có thể đăng ký nhờ Hải quan tư vấn, hỗ trợ English attachment
blue-check Quy chế phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp của ngành Hải quan (áp dụng từ 30/6/2022)
blue-check Hàng tái xuất nếu không kịp chuyến tàu vẫn phải làm thủ tục gia hạn English attachment