LuatVietnam

light-check Sửa đổi quy định về ký kết và thanh lý hợp đồng nghiên cứu KH&CN sử dụng kinh phí nhà nước

Thông tư số 04/2023/TT-BKHCN ngày 15/5/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (3 trang)
Posted: 18/5/2023 1:01:59 PM | Latest updated: 18/5/2023 11:08:01 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5701
LuatVietnam

Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến việc ký kết, thanh lý hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước quy định tại Thông tư số 05/2015/TT-BKHCNstatus2 ngày 12/3/2015, Thông tư số 09/2014/TT-BKHCNstatus2 ngày 27/5/2014 và Thông tư số 10/2019/TT-BKHCNstatus2 ngày 29/10/2019.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/6/2023.

Đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đã ký hợp đồng trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục áp dụng các quy định có liên quan tại Thông tư số 05/2015/TT-BKHCNstatus2 , Thông tư số 09/2014/TT-BKHCNstatus2 và Thông tư số 10/2019/TT-BKHCNstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 30-Jun-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5701

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Khoa học - Công nghệ

light-check Tiêu chí xác định đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia (áp dụng từ 9/7/2023)
light-check Điều kiện thuê chuyên gia nước ngoài làm lãnh đạo tổ chức KH&CN công lập
light-check Điều kiện đặc cách bổ nhiệm nhà khoa học làm viên chức kể từ 7/7/2023
light-check Quy trình cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ cho dự án đầu tư
light-check Sửa đổi quy định về ký kết và thanh lý hợp đồng nghiên cứu KH&CN sử dụng kinh phí nhà nước
blue-check Các thủ tục mới về đăng ký thực hiện và mua sáng chế, sáng kiến tại TP. HCM
blue-check Tư vấn, đào tạo về ứng dụng KH&CN phải chịu thuế GTGT 5% English attachment
blue-check 13 thủ tục mới về cấp phép sử dụng thiết bị X- quang và công bố hợp quy tại TP. HCM
blue-check Định mức mới về sử dụng NSNN cho nhiệm vụ khoa học & công nghệ
blue-check Các trường đại học được phép thành lập doanh nghiệp KH&CN English attachment
blue-check 9 thủ tục thực hiện tại Sở KH&CN TP. Hà Nội sẽ được rút ngắn thời hạn giải quyết
blue-check Các thủ tục về tuyển chọn và nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia
blue-check Quy định mới về trích lập Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp English attachment
blue-check 06 nhóm giải pháp trọng tâm để phát triển thị trường KH&CN
blue-check Điều kiện ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp KH&CN
blue-check Những lưu ý đối với cơ sở được giao quản lý tài sản nghiên cứu KH&CN
blue-check Các dịch vụ KH&CN được áp dụng thuế GTGT 5%
blue-check Kế hoạch điều tra hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp năm 2022
blue-check Thay mới Danh mục báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực khoa học & công nghệ
blue-check Thay mới thủ tục yêu cầu hỗ trợ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ cấp bộ, tỉnh