LuatVietnam

light-check Sửa đổi quy định về nhà máy điện

Thông tư số 39/2022/TT-BCT ngày 30/12/2022 của Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BCTstatus2 ngày 30/11/2016, Thông tư số 39/2015/TT-BCTstatus2 ngày 18/11/2015 và Thông tư số 30/2019/TT-BCTstatus2 ngày 18/11/2019 (20 trang)
Posted: 3/1/2023 3:15:10 PM | Latest updated: 4/1/2023 10:24:14 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5616
LuatVietnam

Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư bao gồm:

1. Thông tư số 30/2019/TT-BCTstatus2 ngày 18/11/2019 liên quan đến yêu cầu kỹ thuật đối với nhà máy điện gió, nhà máy điện mặt trời; yêu cầu kỹ thuật đối với các dịch vụ phụ trợ về điện.

2. Thông tư số 25/2016/TT-BCTstatus2 ngày 30/11/2016 liên quan đến việc đầu tư hệ thống điện truyền tải.

3. Thông tư số 39/2015/TT-BCTstatus2 ngày 18/11/2015 liên quan đến việc đấu nối vào lưới điện phân phối.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/02/2023.

Bãi bỏ gạch đầu dòng thứ hai điểm a khoản 3 Điều 92 và khoản 2 Điều 94 Thông tư số 25/2016/TT-BCTstatus2 ngày 30/11/2016; Điều 92, 93, 94, 95, 96, 97 và 98 Thông tư số 39/2015/TT-BCTstatus2 ngày 18/11/2015.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 16-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5616

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Điện lực - Năng lượng

blue-check Khung giá phát điện mặt trời áp dụng từ 7/1/2023 English attachment
blue-check Bãi bỏ quy định về giấy tờ đăng ký mua điện sinh hoạt
light-check Sửa đổi quy định về nhà máy điện
light-check Quy định mới về kiểm tra, xử phạt vi phạm trong lĩnh vực điện
blue-check Giá trần điện năng năm 2023: 1778,6 đồng/kWhEnglish attachment
blue-check Về thủ tục cấp thẻ an toàn điện khi thay đổi bậc hoặc chuyển đổi công việc
blue-check Báo cáo kết quả sử dụng năng lượng năm 2022 phải nộp trước 15/1/2023
blue-check Sửa đổi các quy trình cấp phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (tại Tp. Hà Nội)
blue-check Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2021
blue-check Sửa đổi phương pháp xác định khung giá và mức giá phát điện English attachment
blue-check Phương pháp xác định khung giá phát điện mặt trời và điện gió English attachment
blue-check Thủ tục mới về huấn luyện và cấp Thẻ an toàn điện
blue-check Bỏ thu phí huấn luyện, cấp thẻ an toàn điện cho người lao động English attachment
blue-check Lưu ý về phân loại Cụm cánh tản nhiệt làm mát máy biến thế
blue-check Định mức lập quy hoạch phát triển năng lượng nguyên tử
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép tiến hành công việc bức xạ (tại TP. HCM)
blue-check Định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ đo và xử lý sự cố bức xạ
blue-check Thay mới các thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ
blue-check "Sợi quang G652D" đã sản xuất được trong nước
blue-check "Tủ điện trung thế 24kV" đã sản xuất được trong nước