LuatVietnam

light-check Sửa đổi quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng

Thông tư số 10/2023/TT-BGDĐT ngày 28/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2022/TT-BGDĐTstatus2 ngày 18/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non (27 trang)
Posted: 26/5/2023 7:41:56 AM | Latest updated: 28/5/2023 12:03:14 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5707
LuatVietnam

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Thông tư số 03/2022/TT-BGDĐTstatus2 liên quan đến việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng, thạc sĩ, tiến sĩ.

Theo đó, về phạm vi điều chỉnh, Thông tư số 03/2022/TT-BGDĐTstatus2 quy định việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng, thạc sĩ, tiến sĩ, bao gồm cả chỉ tiêu của các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài có sử dụng chung các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo trong xác định chỉ tiêu.

Về nguyên tắc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, theo sửa đổi tại khoản 3 Điều 1, chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ xác định theo từng ngành, nhóm ngành phải bảo đảm quy mô đào tạo thực tế không vượt quá năng lực đào tạo.

Đối với chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng, đại học theo hình thức vừa làm vừa học và chỉ tiêu đào tạo thạc sĩ tiến sĩ của các ngành đào tạo giáo viên, cơ sở đào tạo được tự chủ xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo quy định tại Thông tư số 03/2022/TT-BGDĐTstatus2 và các quy định của pháp luật có liên quan.

Tuy nhiên, chỉ tiêu tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học của một lĩnh vực đào tạo không được vượt quá 30% chỉ tiêu tuyển sinh chính quy của lĩnh vực đó (riêng lĩnh vực Nghệ thuật nhóm ngành đào tạo giáo viên không vượt quá 50%).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/6/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 13-Jun-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5707

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Giáo dục đại học

light-check Sửa đổi quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng
blue-check Điều lệ mới của trường cao đẳng sư phạm
blue-check Tiêu chuẩn mới đối với người kiểm định chất lượng giáo dục đại học English attachment
blue-check Danh sách các trường đại học được phép tổ chức thi cấp chứng chỉ Ngoại ngữ - Tin học
blue-check Lịch mở Cổng thanh toán trực tuyến lệ phí tuyển sinh đại học năm 2022 trên cả nước
blue-check Thay mới thủ tục đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng
blue-check Thay mới Danh mục ngành đào tạo đại học cấp IV
blue-check Quy chế tuyển sinh đại học từ 2022
blue-check Thay mới thủ tục thành lập Hội đồng trường cao đẳng, trung cấp tại TP. HCM
blue-check Chương trình đào tạo cao đẳng, trung cấp (áp dụng từ 15/5/2022) English attachment
blue-check Danh sách trung tâm, trường đại học được cấp chứng chỉ ngoại ngữ và tin học
blue-check Về những sai phạm cần tránh đối với các trường đại học
blue-check Tiêu chí công nhận trường cao đẳng chất lượng cao English attachment
blue-check Thủ tục thành lập Hội đồng trường trung cấp và cao đẳng nghề từ 15/12/2021
blue-check Điều lệ trường cao đẳng (áp dụng từ 15/12/2021)
blue-check Sẽ bổ sung phương án tuyển sinh đại học 2021 cho các thí sinh không thi tốt nghiệp do Covid-19
blue-check Hướng dẫn điều chỉnh trực tuyến nguyện vọng ĐKXT đại học 2021
blue-check Sẽ lùi thời gian xét tuyển đại học năm 2021 do ảnh hưởng dịch
blue-check Thay mới Quy chế tuyển sinh cao đẳng, trung cấp English attachment
blue-check Thay mới tiêu chuẩn chương trình đào tạo đại học English attachment