LuatVietnam

light-check Sửa đổi quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện ảnh English attachment

Nghị định số 128/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2021/NĐ-CPstatus2 ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa và quảng cáo đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 129/2021/NĐ-CPstatus2 ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo (15 trang)
Posted: 3/1/2023 8:11:51 AM | Latest updated: 10/1/2023 9:25:40 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5616 | Vietlaw: 594
LuatVietnam

Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện ảnh, gồm các vi phạm liên quan đến sản xuất phim chứa nội dung cấm; không thông báo cho cơ quan thẩm quyền khi phổ biến phim; phổ biến phim trên rạp, trên truyền hình, trên mạng mà không có giấy phép phân loại phim theo quy định; giả mạo hồ sơ xin cấp phép sản xuất phim; vi phạm quy định trong phổ biến phim...

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5616

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND128_30122022CP[E].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Vi phạm hành chính

light-check Sửa đổi quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện ảnh English attachment
light-check Hướng dẫn xác định các vi phạm trên biển bị xử phạt hành chính
blue-check Bãi bỏ mẫu quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực hải quan do Bộ Tài chính ban hành
blue-check Về xác định số lợi bất hợp pháp phải truy nộp của công trình vi phạm trật tự xây dựng
blue-check Các vi phạm về văn hóa tại nội đô TP. Hà Nội vẫn bị tăng gấp đôi mức phạt
blue-check Vi phạm hành chính do ảnh hưởng dịch Covid-19 có thể được miễn phạt English attachment
blue-check Hướng dẫn xác định các vi phạm bị xử phạt trong lĩnh vực bảo vệ biên giới English attachment
blue-check Khai thác mỏ không đúng thiết kế, xử phạt theo quy định nào?
blue-check Cách tính mới về số lợi bất hợp pháp do vi phạm trong lĩnh vực sản xuất, thương mại English attachment
blue-check Một số lưu ý về thủ tục xử phạt vi phạm trong lĩnh vực hải quan English attachment
blue-check Mức xử phạt mới trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp English attachment
blue-check Quyết định xử phạt hành chính đã quá thời hiệu thi hành có được hủy bỏ?
blue-check Về xử phạt vi phạm đối với doanh nghiệp kho bãi
blue-check Nộp bổ sung thuế GTGT cho nguyên liệu nhập khẩu tại chỗ sẽ bị xử phạt
blue-check Các vi phạm mà doanh nghiệp kinh doanh kho bãi có thể bị xử phạt
blue-check Mức xử phạt đối với các vi phạm về bảo vệ môi trường kể từ 25/8/2022 English attachment
blue-check Danh mục các Nghị định về thẩm quyền xử phạt hành chính của cơ quan Hải quan
blue-check Sửa đổi quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, bảo vệ biên giới
blue-check Về thời hạn tước quyền sử dụng đối với giấy phép lái xe
blue-check Giải đáp về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh BĐS