LuatVietnam

light-check Sửa đổi Quy tắc xuất xứ hàng hóa thuộc EVFTA

Thông tư số 41/2022/TT-BCT ngày 30/12/2022 của Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2020/TT-BCTstatus2 ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (2 trang)
Posted: 6/1/2023 8:21:40 AM | Latest updated: 12/1/2023 2:38:01 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5621
LuatVietnam

Thông tư này bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số từ, cụm từ của Phụ lục II (Quy tắc cụ thể mặt hàng trong Hiệp định EVFTA) tại điểm b khoản 1 Điều 4 Thông tư số 11/2020/TT-BCTstatus2 như sau:

1. Thay thế cụm từ "hoặc kéo từ sợi filament nhân tạo" bằng cụm từ "hoặc đùn thành sợi filament nhân tạo" tại cột thứ 3 - Công đoạn gia công hoặc chế biến của Nhóm HS 5309 đến 5311.

2. Bỏ ghi chú (footnote) số 3 tại cột thứ 3 công đoạn gia công hoặc chế biến của Nhóm HS 5907 như sau: "Dệt vải rồi nhuộm hoặc phủ xơ vụn... với điều kiện trị giá của vải chưa in được sử dụng không vượt quá 47,5% giá xuất xưởng của sản phẩm".

3. Bổ sung ghi chú (footnote) số 5 tại cột thứ 3 - Công đoạn gia công hoặc chế biến của Nhóm HS 62136214 có mô tả hàng hóa "- đã thêu; và" như sau: "... Sản xuất từ vải chưa thêu, với điều kiện trị giá của phần vải chưa thêu được sử dụng không vượt quá 40% giá xuất xưởng của sản phẩm:5 hoặc...".

4. Thay thế cụm từ "...ngòi bút và bi ngòi cùng Phân nhóm với sản phẩm có thể được sử dụng" bằng cụm từ "...ngòi bút và bi ngòi cùng Nhóm với sản phẩm có thể được sử dụng" tại cột thứ 3 - Công đoạn gia công hoặc chế biến của Nhóm HS 9608.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2023 và bãi bỏ Quyết định số 1949/QĐ-BCTstatus3 ngày 24/7/2020.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 20-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5621

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Chứng nhận xuất xứ (C/O)

light-check Sửa đổi Quy tắc xuất xứ hàng hóa thuộc EVFTA
blue-check Mô tả hàng hóa trên C/O khác tờ khai hải quan có được chấp nhận? English attachment
light-check Quy chế cấp C/O Form AJ từ 1/3/2023
blue-check Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sẽ tiếp nhận đăng ký mã số REX từ 1/1/2023 English attachment
blue-check Sửa đổi thủ tục cấp C/O mẫu RCEP
blue-check Quy tắc xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định RCEP
blue-check Chấp nhận C/O Form D điện tử cấp khác thể thức so với mẫu mới English attachment
blue-check Hải quan sẽ tăng cường xử lý hàng giả mạo nhãn hiệu, xuất xứ English attachment
blue-check Yêu cầu đối với C/O Form D có hóa đơn bên thứ ba English attachment
blue-check Về điều kiện nộp C/O bằng bản chụp hoặc bản scan English attachment
blue-check Từ 15/10/2022, doanh nghiệp có thể tự in C/O để sử dụng English attachment
blue-check Chấp nhận C/O form D giáp lưng nếu chỉ có 2 nước tham gia English attachment
blue-check Thay đổi cách ghi tên nước trên C/O do Thổ Nhĩ Kỳ cấp English attachment
blue-check Link tra cứu cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu RCEP English attachment
blue-check Cách khai xuất xứ trên tờ khai nhập khẩu
blue-check Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ chỉ được chấp nhận khi phát hành đúng theo các FTA English attachment
blue-check Thay mới Quy tắc cụ thể mặt hàng (dành cho C/O Form VK) English attachment
blue-check Thay mới Quy chế cấp và kiểm tra C/O Form D English attachment
blue-check Từ 23/5/2022, Singapore sẽ tạm cấp C/O Form D bản giấy do lỗi hệ thống English attachment
blue-check Nguyên tắc cấp miễn phí form C/O cho doanh nghiệp English attachment