LuatVietnam

blue-check Sửa đổi Quy trình giải quyết và chi trả chế độ BHXH English attachment

Quyết định số 3503/QĐ-BHXH ngày 18/11/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXHstatus2 ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (3 trang)
Posted: 23/11/2022 7:10:28 AM | Latest updated: 13/12/2022 10:07:03 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5586 | Vietlaw: 594
LuatVietnam

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quy trình giải quyết hưởng và chi trả các chế độ BHXH, BHTN ban hành kèm Quyết định số 166/QĐ-BHXHstatus2 ngày 31/01/2019 liên quan đến:

- Việc lập danh sách chi trả chế độ BHXH thuộc thẩm quyền của BHXH tỉnh;

- Việc lập danh sách chi trả chế độ BHXH thuộc thẩm quyền của BHXH huyện;

- Việc chi trả trợ cấp BHXH một lần đối với trường hợp người hưởng đăng ký nhận tiền mặt tại cơ quan bưu điện;

- Trách nhiệm lập Danh sách chi trả trợ cấp BHXH một lần (Danh sách C97-HD);

- Trách nhiệm lập Danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng;

- Chuyển kinh phí chi trả chế độ BHXH một lần cho cơ quan bưu điện;

- Trách nhiệm của Bưu điện trong việc tiếp nhận danh sách chi trả các chế độ BHXH;

- Trách nhiệm của Bưu điện trong việc chi trả các chế độ BHXH và báo cáo.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 18/11/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 18-Nov-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5586

Tệp đính kèm

enflag pdficon QD3503_18112022BHXH[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Bảo hiểm xã hội

blue-check BHXH sẽ truy đòi những ngày nghỉ ốm đã được công ty trả lương
blue-check Mức lương và các khoản đóng BHXH năm 2023
blue-check Bổ sung Hợp đồng nguyên tắc áp dụng với Đại lý thu BHXH
blue-check Quy trình ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp thất nghiệp tại TP. HCM từ 14/4/2023
blue-check Quy trình hưởng trợ cấp một lần để đi định cư nước ngoài (áp dụng tại TP. HCM từ 10/4/2023)
blue-check Thủ tục "Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết" (áp dụng từ 4/4/2023)
blue-check Thay mới mẫu Giấy đề nghị nhận thay lương hưu cho người thân đã mất
blue-check Thủ tục điều chỉnh thông tin BHXH không chính chủ (áp dụng từ 31/3/2023)
blue-check Sửa đổi thủ tục tham gia BHXH và xử lý doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXH
blue-check BHXH Tp. HCM sửa đổi 2 quy trình về điều chỉnh thông tin nhân thân của người đang hưởng lương hưu
blue-check Thủ tục hưởng BHXH một lần từ 15/2/2023 dành cho người bệnh hiểm nghèo
blue-check Dự kiến tăng lương hưu thêm 12,5% kể từ 1/7/2023
blue-check Các hình thức tra cứu thông tin BHXH thay cho tin nhắn kể từ 3/2/2023 English attachment
blue-check [Dự thảo] Luật Bảo hiểm xã hội 2024
blue-check Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 trong lĩnh vực BHXH
blue-check Năm 2023, BHXH sẽ thanh tra đột xuất các doanh nghiệp chậm đóng từ 3 tháng trở lên
blue-check Các sửa đổi cần lưu ý về hồ sơ hưởng BHXH từ 15/2/2023
blue-check Thủ tục đăng ký trực tuyến tham gia BHXH tự nguyện
blue-check Đã có thể đăng ký BHXH tự nguyện trực tuyến
blue-check Hướng dẫn giải quyết hưu trí cho người lao động dôi dư