LuatVietnam

blue-check Sửa đổi Quy trình giải quyết và chi trả chế độ BHXH

Quyết định số 3503/QĐ-BHXH ngày 18/11/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXHstatus2 ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (3 trang)
Posted: 23/11/2022 7:10:28 AM | Latest updated: 23/11/2022 9:48:34 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5586
LuatVietnam

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quy trình giải quyết hưởng và chi trả các chế độ BHXH, BHTN ban hành kèm Quyết định số 166/QĐ-BHXHstatus2 ngày 31/01/2019 liên quan đến:

- Việc lập danh sách chi trả chế độ BHXH thuộc thẩm quyền của BHXH tỉnh;

- Việc lập danh sách chi trả chế độ BHXH thuộc thẩm quyền của BHXH huyện;

- Việc chi trả trợ cấp BHXH một lần đối với trường hợp người hưởng đăng ký nhận tiền mặt tại cơ quan bưu điện;

- Trách nhiệm lập Danh sách chi trả trợ cấp BHXH một lần (Danh sách C97-HD);

- Trách nhiệm lập Danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng;

- Chuyển kinh phí chi trả chế độ BHXH một lần cho cơ quan bưu điện;

- Trách nhiệm của Bưu điện trong việc tiếp nhận danh sách chi trả các chế độ BHXH;

- Trách nhiệm của Bưu điện trong việc chi trả các chế độ BHXH và báo cáo.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 18/11/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 18-Nov-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5586

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Bảo hiểm xã hội

blue-check Lương hưu tháng 12/2022 sẽ được chi trả từ ngày 3/1 đến 19/1/2023
blue-check Thí điểm thủ tục hưởng trợ cấp mai táng theo hình thức liên thông tại TP. Hà Nội và tỉnh Hà Nam
light-check Quy trình đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trên Cổng dịch vụ công
blue-check Sửa đổi Quy trình giải quyết và chi trả chế độ BHXH
blue-check BHXH sẽ thanh tra các doanh nghiệp chậm đóng BHXH trên 3 tháng English attachment
blue-check Tạm thời không đóng BHXH qua Agribank vào chủ nhật và ngày lễ
blue-check Danh mục các tờ khai, biểu mẫu trong lĩnh vực BHXH sẽ được số hóa
light-check Chức năng và quyền hạn của các phòng trực thuộc BHXH tỉnh
blue-check Danh mục 33 loại giấy tờ giải quyết chế độ BHXH được cấp điện tử
blue-check Từ 1/8/2022, Hà Nội sẽ hỗ trợ từ 10-15% mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện
blue-check Lao động tại TP. HCM phải cập nhật số CCCD và mã định danh cho BHXH trước 30/9/2022
blue-check Sẽ thanh tra đột xuất doanh nghiệp chậm đóng BHXH số tiền lớn hoặc quá 3 tháng
blue-check Các biện pháp nhằm truy đóng BHXH bắt buộc từ 2022
blue-check Hồ sơ báo tăng/giảm đóng BHXH nên nộp ngay khi phát sinh, không chờ cuối tháng
blue-check BHXH TP. HCM khuyến khích doanh nghiệp chi hỗ trợ gia đình người lao động mua bảo hiểm tự nguyện
blue-check Mức lương đóng BHXH từ 1/7/2022 phải khai tăng theo lương tối thiểu mới
blue-check Không bắt buộc khai bổ sung thông tin số định danh/số CCCD khi làm thủ tục hưởng BHXH
blue-check Hồ sơ tham gia hoặc hưởng chế độ BHXH phải khai báo số định danh
blue-check Quy chế hợp đồng với Đại lý thu BHXH, BHYT (áp dụng từ 12/5/2022)
blue-check Thay mới quy trình cấp, đổi sổ BHXH và thẻ BHYT tại TP. HCM