LuatVietnam

blue-check Sửa đổi thủ tục cấp Giấy chứng nhận ATTP đối với cơ sở nông, lâm, thủy sản

Quyết định số 371/QĐ-BNN-QLCL ngày 19/1/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (37 trang)
Posted: 2/2/2023 1:28:10 PM | Latest updated: 6/2/2023 4:34:52 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5631
LuatVietnam

Các thủ tục được sửa đổi bao gồm:

1. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (cấp trung ương)

2. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn

3. Thẩm định điều kiện bảo đảm ATTP cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản có xuất khẩu

4. Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản có xuất khẩu

5. Cấp Giấy chứng nhận ATTP cho lô hàng thực phẩm thủy sản xuất khẩu sản xuất tại các cơ sở trong danh sách ưu tiên

6. Cấp Giấy chứng nhận ATTP cho lô hàng thực phẩm thủy sản xuất khẩu sản xuất tại các cơ sở ngoài danh sách ưu tiên

7. Cấp lại Giấy chứng nhận ATTP cho lô hàng thực phẩm thủy sản xuất khẩu

8. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (cấp tỉnh)

9. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn nhưng bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận)

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2023.

Bãi bỏ các nội dung công bố tại Quyết định số 751/QĐ-BNN-QLCLstatus2 ngày 06/3/2019; Các nội dung quy định tại Quyết định số 5009/QĐ-BNN-QLCLstatus2 ngày 21/12/2018; Các nội dung công bố tại Quyết định số 1414/QĐ-BNN-QLCL ngày 14/4/2017; Các nội dung quy định tại số thứ tự 6 mục A phần I (Danh mục thủ tục hành chính) và mục VI.A Phần II (Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính) Quyết định số 2316/QĐ-BNN-QLCLstatus2 ngày 10/6/2016.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5631

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

An toàn thực phẩm

blue-check Kế hoạch tổ chức đợt cao điểm thanh tra trong Tháng ATTP năm 2023 của Hà Nội
blue-check Năm 2023 sẽ tăng cường hậu kiểm đối với nhóm thực phẩm được tự công bố chất lượng
blue-check Kế hoạch hậu kiểm ATTP năm 2023 tại Hà Nội
blue-check Một số vướng mắc của TCHQ về điều kiện thông quan thực phẩm nhập khẩu
blue-check Bộ Y tế khuyến cáo đảm bảo ATTP tại các bếp ăn của doanh nghiệp, trường học, bệnh viện English attachment
blue-check Cấm sử dụng thuốc diệt côn trùng y tế trong nông nghiệp English attachment
blue-check Sửa đổi thủ tục cấp Giấy chứng nhận ATTP đối với cơ sở nông, lâm, thủy sản
blue-check Bộ Y tế sẽ quy trách nhiệm về ATTP cho chủ doanh nghiệp nơi có bếp ăn tập thể
blue-check Sửa đổi Quy chế thẩm định ATTP đối với hàng nông, lâm, thủy sản English attachment
blue-check Không cần xin xác nhận cho thực phẩm nhập khẩu thuộc diện miễn kiểm tra ATTP English attachment
blue-check Quy trình mới về cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở ATTP tại TP. HCM
blue-check Nhập khẩu sản phẩm thực vật đã bao gói sẵn không cần đăng ký nước xuất khẩu English attachment
blue-check Chính phủ yêu cầu tăng cường kiểm soát việc kinh doanh, quảng cáo thực phẩm
blue-check MỘt số mặt hàng xuất khẩu vào Đài Loan phải có đơn xin đánh giá tính hệ thống
blue-check [Hà Nội] Thay mới Quy chế phân cấp quản lý ATTP
blue-check Thay mới thủ tục đăng ký bản công bố thực phẩm chức năng (tại Hà Nội)
blue-check Danh mục thực phẩm nhập khẩu được phép kiểm nghiệm tại Viện Y tế công cộng TP. HCMEnglish attachment
blue-check Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 sẽ thay Bộ Y tế kiểm định thực phẩm nhập khẩu English attachment
blue-check Thành phẩm hay nguyên liệu của thực phẩm nhập khẩu đều phải khai báo "hạn sử dụng" trên tờ khai English attachment
blue-check Hướng dẫn triển khai Tháng an toàn thực phẩm năm 2022 tại các trường học (thuộc Tp. HCM)