LuatVietnam

blue-check Sửa đổi thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong hành lang đường sắt

Quyết định số 699/QĐ-BGTVT ngày 2/6/2022 của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường sắt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải (29 trang)
Posted: 7/6/2022 7:25:55 AM | Latest updated: 9/6/2022 9:31:23 AM (GMT+7)
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn thủ tục sửa đổi về cấp giấy phép xây dựng, nâng cấp đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong hành lang an toàn đường sắt.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 2-Jun-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu