LuatVietnam

blue-check Sửa đổi thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

Quyết định số 373/QĐ-BNN-BVTV ngày 19/1/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (19 trang)
Posted: 30/1/2023 1:14:58 PM | Latest updated: 31/1/2023 8:16:42 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5626
LuatVietnam

Quyết định ban hành thủ tục sửa đổi về Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật căn cứ theo quy định tại Thông tư số 21/2022/TT-BNNPTNT .

Cần lưu ý, các cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất trước 3 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận hết hạn.

Giấy chứng nhận được cấp lại có thời hạn là 05 năm.

Phí thẩm định cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật: 6 triệu đồng/lần.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/02/2023.

Bãi bỏ các nội dung công bố đối với thủ tục hành chính “Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật” ban hành kèm theo Quyết định số 678/QĐ-BNN-BVTVstatus2 ngày 26/02/2019; Bãi bỏ các nội dung tại số thứ tự 12 mục A Phụ lục Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 3279/QĐ-BNN-VPstatus2 ngày 22/7/2021; Sửa đổi mã số hồ sơ của 04 thủ tục hành chính tại phần I Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 174/QĐ-BNN-BVTVstatus2 ngày 09/01/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 28-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5626

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hóa chất

blue-check Thay mới thủ tục cấp phép sản xuất, kinh doanh hóa chất tại Hà Nội
blue-check Thủ tục cấp phép sản xuất, kinh doanh hóa chất tại Hà Nội (áp dụng từ 21/3/2023)
blue-check Sẽ tăng cường thanh tra việc sản xuất, kinh doanh chế phẩm diệt khuẩn, diệt côn trùng
blue-check Sửa đổi thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất thuốc bảo vệ thực vật
blue-check Từ 6/1/2023, thủ tục cấp phép XNK chất phóng xạ được áp dụng mẫu biểu mới
blue-check Đính chính Danh mục chất HCFC-141 cấm sản xuất, nhập khẩu, tiêu thụ
blue-check Tp. Hà Nội sẽ tăng cường thanh tra, giám sát các cơ sở hóa chất trong giai đoạn 2021-2025
blue-check Thay mới Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng tại Việt Nam English attachment
blue-check Các thủ tục mới về cấp phép trong lĩnh vực hóa chất
blue-check Thay mới thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV tại TP. HCM
blue-check Sửa đổi một số quy định về hoạt động hóa chất English attachment
blue-check Sản phẩm hóa chất không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Sửa đổi hàng loạt điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất English attachment
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép buôn bán thuốc bảo vệ thực vật tại Hà Nội
blue-check Bắt buộc điều chỉnh hóa đơn nếu chưa giảm 2% thuế GTGT
blue-check Cắt giảm hồ sơ cấp phép nhập khẩu và buôn bán thuốc bảo vệ thực vật English attachment
blue-check 37 quy trình cấp phép kinh doanh khí, vật liệu nổ và chứng nhận ATTP tại Hà Nội
blue-check Các sản phẩm hóa chất không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Thay mới Danh mục chất ma túy được và không được sử dụng English attachment
blue-check Các sản phẩm hóa chất cơ bản được giảm 2% thuế GTGT