LuatVietnam

blue-check Sửa đổi thủ tục cấp phép thành lập VPĐD tại Việt Nam của Nhà xuất bản nước ngoài

Quyết định số 2511/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (24 trang)
Posted: 13/1/2023 3:55:45 PM | Latest updated: 15/1/2023 5:27:59 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5623
LuatVietnam

Các thủ tục hành chính được sửa đổi tại Quyết định này gồm:

1. Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của Nhà xuất bản nước ngoài

2. Điều chỉnh, bổ sung thông tin trong giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài

3. Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (cấp trung ương)

4. Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (cấp trung ương)

5. Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (cấp địa phương)

6. Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (cấp địa phương)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023.

Bãi bỏ nội dung các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định số 432/QĐ-BTTTTstatus2 ngày 27/3/2020.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5623

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quảng cáo - Xuất bản

blue-check Sửa đổi thủ tục cấp phép thành lập VPĐD tại Việt Nam của Nhà xuất bản nước ngoài
blue-check Bãi bỏ thủ tục khai báo cơ sở kinh doanh photocopy
blue-check Hoạt động xuất bản lịch không được ưu đãi thuế TNDN
blue-check Sửa đổi điều kiện hoạt động cơ sở in, photocopy English attachment
blue-check Quảng cáo thuốc, thực phẩm chức năng trên mạng vẫn đang bị kiểm soát chặt chẽ
blue-check Lắp bảng quảng cáo kết hợp tuyên truyền chính sách xã hội có cần xin giấy phép xây dựng?
blue-check Dịch vụ lắp biển quảng cáo được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Cho thuê chỗ đặt quảng cáo không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Sẽ tiếp tục siết chặt các quảng cáo thuốc sai sự thật
blue-check Bộ Thông tin sẽ tiếp tục mạnh tay xử phạt quảng cáo sai sự thật
blue-check Sẽ bổ sung các quy định quản lý đối với các dịch vụ trên nền tảng số
blue-check Các tiêu chí nhận diện các trang thông tin, mạng xã hội gây hiểu nhầm là báo English attachment
blue-check Bộ TTTT sẽ mạnh tay xử lý các quảng cáo online thiếu trung thực
blue-check Dịch vụ quảng cáo có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới phải đăng ký trước ít nhất 15 ngày English attachment
blue-check Kinh doanh xuất bản phẩm trực tuyến không được giảm 30% thuế GTGT
blue-check Gia hạn hiệu lực của thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm
blue-check In ấn sách báo có được miễn thuế GTGT?
blue-check Hà Nội bãi bỏ thủ tục xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế
blue-check Các thủ tục về xuất bản, đăng ký website... được rút ngắn thời gian giải quyết