LuatVietnam

blue-check Sửa đổi thủ tục đăng ký hoạt động nghề luật sư và công chứng

Quyết định số 706/QĐ-BTP ngày 9/5/2023 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư, lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp (22 trang)
Posted: 22/5/2023 9:34:08 AM | Latest updated: 23/5/2023 2:22:28 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5704
LuatVietnam

Quyết định này công bố kèm hướng dẫn 04 thủ tục sửa đổi trong lĩnh vực hành nghề luật sư và công chứng, gồm:

1. Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.

2. Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn đào tạo nghề luật sư, miễn tập sự hành nghề luật sư.

3. Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên.

4. Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 9-May-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5704

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Công chứng - Chứng thực

blue-check Sửa đổi thủ tục đăng ký hoạt động nghề luật sư và công chứng
blue-check Thủ tục thành lập Văn phòng công chứng, Văn phòng thừa phát lại tại Hà Nội
blue-check Sẽ đẩy mạnh cấp bản sao điện tử
blue-check Rút ngắn thời gian chấp thuận việc sáp nhập các Văn phòng Công chứng tại Hà Nội
blue-check Định hướng sửa đổi các Luật Công chứng, Dược và Khoáng sản
blue-check Bản sao chứng thực có giá trị sử dụng bao lâu? English attachment
blue-check "Văn bản thỏa thuận sử dụng lối đi chung" phải chứng thực như hợp đồng, giao dịch English attachment
blue-check Hợp đồng ủy quyền mua bán đất có thể chứng thực tại UBND cấp xã
blue-check Danh mục 54 thủ tục công chứng hợp đồng được bãi bỏ (tại TP. HCM)
blue-check Cấm đòi bản sao chứng thực nếu luật không có quy định
blue-check Về việc chứng thực chữ ký trên Giấy ủy quyền họp Đại hội đồng cổ đông English attachment
blue-check Các thủ tục mới về thành lập văn phòng công chứng và đăng ký công chứng viên tại TP. HCM
blue-check "Văn bản từ chối thừa kế nhà đất" phải chứng thực tại địa phương nơi có nhà đất
blue-check Làm thế nào nếu công chứng viên đòi hỏi giấy tờ ngoài quy định?
blue-check Các thủ tục đăng ký hoạt động công chứng
blue-check Tiêu chí xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại TP. HCM
blue-check Cẩn trọng khi công chứng hợp đồng, giao dịch
blue-check Giấy ủy quyền vay vốn của thành viên hộ gia đình phải chứng thực chữ ký
blue-check Loại giấy tờ tùy thân nào được chấp nhận khi chứng thực giao dịch BĐS?
blue-check Thay mới quy chế bổ nhiệm công chứng viên (kèm biểu mẫu) English attachment