LuatVietnam

light-check Sửa đổi tiêu chí phân loại đô thị English attachment

Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của UBTV Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13status2 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị (36 trang)
Posted: 19/10/2022 1:37:26 PM | Latest updated: 27/10/2022 8:32:36 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5566 | Vietlaw: 585
LuatVietnam

Nghị quyết này sửa đổi các quy định sau đây của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13status2 liên quan đến phân loại đô thị:

- Nguyên tắc chung trong phân loại đô thị (quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13status2 );

- Nguyên tắc phân loại đô thị theo vùng miền (Điều 9);

- Cách tính điểm phân loại đô thị (Điều 10);

- Lập, thẩm định đề án phân loại đô thị (Điều 12);

- Lập, thẩm định báo cáo rà soát tiêu chí phân loại đô thị, báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị (Điều 13);

- Thay mới các phụ lục 1, 2, 3 về tính điểm các tiêu chí phân loại đô thị; tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đối với khu vực dự kiến thành lập phường, quận và phương pháp thu thập, tính toán các tiêu chuẩn của tiêu chí phân loại đô thị.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5566

Tệp đính kèm

enflag pdficon NQ26-21092022UBTVQH[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quy hoạch

blue-check Về điều kiện xác định dự án có cơ cấu sử dụng đất phù hợp quy hoạch
blue-check Một số lưu ý về quy hoạch và mật độ xây dựng trong khu công nghiệp
blue-check Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
light-check Hướng dẫn mới về lập hồ sơ đồ án quy hoạch đô thị và nông thôn English attachment
blue-check Thí điểm cho UBND tỉnh Khánh Hòa tự phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung
light-check Sửa đổi tiêu chí phân loại đô thị English attachment
blue-check Dự án trong khu đô thị quy mô nhỏ vẫn phải lập quy hoạch phân khu
blue-check Về những nội dung trọng tâm khi phát triển đô thị thông minh
blue-check Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch của dự án xây dựng do UBND TP. HCM phê duyệt
blue-check Về việc lập quy hoạch khu chăn nuôi tập trung
blue-check Tỷ lệ đô thị hóa được xác định theo văn bản nào? English attachment
blue-check Sẽ thiết lập ứng dụng Bản đồ số quốc gia tích hợp với địa chỉ số
blue-check Những giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong việc lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030
blue-check Xác định chi phí lập quy hoạch xây dựng theo quy định nào?
blue-check Thí điểm phân cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng tại một số địa phương English attachment
blue-check Chính phủ thông qua nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030
blue-check Chi phí điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng không được quá 50% chi phí lập mới
blue-check Giải pháp phát triển đô thị tại Việt Nam đến năm 2030 English attachment
blue-check Quy trình cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng tại UBND quận/huyện (TP. HCM)
blue-check Về căn cứ lập dự án hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội khu đô thị