LuatVietnam

blue-check Sửa đổi tiêu chuẩn thiết kế Trung tâm dữ liệu English attachment

Thông tư số 23/2022/TT-BTTTT ngày 30/11/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTTTTstatus2 ngày 22/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu (5 trang)
Posted: 7/12/2022 3:29:57 PM | Latest updated: 13/4/2023 7:48:31 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5597 | Vietlaw: 607
LuatVietnam

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Thông tư số 03/2013/TT-BTTTTstatus2 liên quan đến việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn khi thiết kế Trung tâm dữ liệu để cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu.

Đáng chú ý, theo sửa đổi tại Thông tư này, việc thiết kế, xây dựng Trung tâm dữ liệu phải áp dụng các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật sau:

1. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9250:2021 (hoặc tiêu chuẩn ANSI/TIA-942- B:2017), hoặc tiêu chuẩn Tier của Uptime Institute;

2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông, ký hiệu QCVN 32:2020/BTTTT ;

3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho các trạm viễn thông, ký hiệu QCVN 9:2016/BTTTT ;

4. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình, ký hiệu QCVN 06:2021/BXD .”

Các cơ quan, doanh nghiệp phải thực hiện công bố về sự phù hợp của Trung tâm dữ liệu với các tiêu chuẩn, quy chuẩn trước khi đưa Trung tâm dữ liệu vào sử dụng; ngoài ra, phải báo cáo đến Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) khi Trung tâm dữ liệu có sự thay đổi dẫn đến sai khác với nội dung đã công bố.

Mẫu Bản công bố phù hợp tiêu chuẩn của Trung tâm dữ liệu được áp dụng theo mẫu mới tại Phụ lục I Thông tư này (thay thế Phụ lục I của Thông tư số 03/2013/TT-BTTTTstatus2 ).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5597

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT23_30112022BTTTT[E].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Công nghệ thông tin

light-check Quy chế bảo vệ dữ liệu cá nhân English attachment
light-check Giảm lệ phí đăng ký và duy trì tên miền .vn kể từ 1/6/2023 English attachment
blue-check Kế hoạch triển khai Chiến lược đảm bảo an toàn thông tin mạng đến năm 2025
blue-check Thủ tục "Công bố hợp chuẩn đối với trung tâm dữ liệu"
blue-check Chuyển nhượng tên miền phải chịu thuế GTGT 10%
blue-check Cục Quản lý Dược mời thầu gói Tư vấn giám sát thuê phần mềm dịch vụ công trực tuyến
blue-check Điều kiện tham gia mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số
blue-check Kỹ thuật thiết kế các ứng dụng dữ liệu về môi trường
blue-check Cục Quản lý Dược mời thầu các gói phần mềm dịch vụ công trực tuyến
blue-check Đã có hướng dẫn xác định nguyên liệu sản xuất phần mềm được miễn thuế NK
blue-check Điều kiện miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất phần mềm English attachment
blue-check Cẩn trọng khi sử dụng "camera giám sát" English attachment
blue-check Sửa đổi tiêu chuẩn thiết kế Trung tâm dữ liệu English attachment
blue-check Điều chỉnh mã HS của một số sản phẩm CNTT nhóm 2
blue-check Giải đáp về cách tính chi phí nâng cấp phần mềm nội bộ của cơ quan nhà nước
blue-check Về tài liệu kiểm tra lỗ hổng bảo mật phổ biến trên các ứng dụng
blue-check Các giải pháp tăng cường hiệu quả ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng English attachment
blue-check Yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm Kiểm soát truy cập mạng (NAC)
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép nhập khẩu thiết bị an toàn thông tin mạng
blue-check Quy định chi tiết về điều kiện đảm bảo an ninh mạng English attachment