LuatVietnam

blue-check Suất vốn đầu tư xây dựng năm 2021

Quyết định số 610/QĐ-BXD ngày 13/7/2022 của Bộ Xây dựng về việc công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2021 (114 trang)
Posted: 14/7/2022 12:43:16 PM | Latest updated: 15/7/2022 1:32:40 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5495
LuatVietnam

Quyết định công bố và hướng dẫn áp dụng Suất vốn đầu tư xây dựng năm 2021.

Đây là suất vốn đầu tư được công bố bình quân cho cả nước, khi áp dụng cho từng vùng sẽ sử dụng hệ số điều chỉnh theo quy định tại phần 4 Quyết định này.

Suất vốn đầu tư công bố tại Quyết định này được tính toán tại mặt bằng quý IV năm 2021.

Đối với công trình có sử dụng ngoại tệ là USD thì phần chi phí ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá trung bình quý IV/2021 là 22.890 đồng/USD.

Suất vốn này đã bao gồm tất cả các chi phí: chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn xây dựng, một số chi phí khác và thuế GTGT

Chủ đầu tư được căn cứ vào suất vốn này để xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư dự án, xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng ở giai đoạn chuẩn bị dự án.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 13-Jul-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5495

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xây dựng

blue-check Về cách xác định chi phí tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh
blue-check Tính thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng như thế nào?
blue-check Về trình tự đầu tư xây dựng dự án nhà ở
blue-check Về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng English attachment
blue-check Xin gia hạn chứng chỉ hành nghề xây dựng phải kê khai kinh nghiệm
blue-check Về việc thẩm định lại Báo cáo nghiên cứu khả thi khi điều chỉnh cấp công trình của dự án
blue-check Hợp đồng tư vấn xây dựng được quyết toán thế nào?
blue-check Mua đất dự án đã đầu tư hạ tầng để xây nhà ở có được miễn giấy phép xây dựng?
blue-check Thay mới 57 thủ tục trong lĩnh vực xây dựng, nhà ở và kinh doanh BĐS tại Hà Nội
blue-check Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đã cho phép nộp trực tuyến
blue-check Được ký phụ lục bổ sung đơn giá cho công việc phát sinh ngoài hợp đồng
blue-check Lưu ý về thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng
blue-check Hồ sơ cần nộp khi xin ý kiến về định mức dự toán xây dựng
blue-check Phát sinh công việc xây dựng do điều chỉnh thiết kế, phải thỏa thuận đơn giá trước khi thực hiện
blue-check Quy chế vận hành và khai thác Hệ thống dữ liệu về định mức xây dựng
blue-check Căn cứ xác định đơn giá ngày công của chuyên gia tư vấn xây dựng English attachment
blue-check Một số điều cần biết về điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng
blue-check Tăng vốn đầu tư của dự án vượt trên 15 tỷ phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi
blue-check Tham gia kiểm định xây dựng không cần có chứng chỉ năng lực
blue-check Công trình được cấp giấy phép xây dựng theo luật cũ có được thi công tiếp?