LuatVietnam

blue-check Suất vốn đầu tư xây dựng năm 2021

Quyết định số 610/QĐ-BXD ngày 13/7/2022 của Bộ Xây dựng về việc công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2021 (114 trang)
Posted: 14/7/2022 12:43:16 PM | Latest updated: 15/7/2022 1:32:40 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5495
LuatVietnam

Quyết định công bố và hướng dẫn áp dụng Suất vốn đầu tư xây dựng năm 2021.

Đây là suất vốn đầu tư được công bố bình quân cho cả nước, khi áp dụng cho từng vùng sẽ sử dụng hệ số điều chỉnh theo quy định tại phần 4 Quyết định này.

Suất vốn đầu tư công bố tại Quyết định này được tính toán tại mặt bằng quý IV năm 2021.

Đối với công trình có sử dụng ngoại tệ là USD thì phần chi phí ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá trung bình quý IV/2021 là 22.890 đồng/USD.

Suất vốn này đã bao gồm tất cả các chi phí: chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn xây dựng, một số chi phí khác và thuế GTGT

Chủ đầu tư được căn cứ vào suất vốn này để xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư dự án, xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng ở giai đoạn chuẩn bị dự án.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 13-Jul-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5495

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xây dựng

blue-check Công trình được cấp giấy phép xây dựng theo luật cũ có được thi công tiếp?
blue-check Yêu cầu khi thực hiện dự án công trình thương mại, dịch vụ trên khu đất dân cư
blue-check Về phạm vi bồi thường bảo hiểm của nhà thầu xây dựng với bên thứ ba
blue-check Chủ đầu tư buộc phải hoàn trả tiền bảo hành cho nhà thầu nếu nghiệm thu đạt yêu cầu English attachment
blue-check Thay mới thủ tục cấp giấy phép xây dựng trong các Khu chế xuất và công nghiệp TP. HCM
blue-check Suất vốn đầu tư xây dựng năm 2021
blue-check Về trách nhiệm của nhà thầu giám sát thi công xây dựng
blue-check Vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn các quận của Hà Nội sẽ bị phạt tiền gấp đôi
blue-check Về việc gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng xây dựng
blue-check Các trường hợp được điều chỉnh hợp đồng xây dựng
blue-check Xây nhà riêng lẻ trên đất dự án có cần xin giấy phép xây dựng?
blue-check Trường hợp nào được điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng?
blue-check Có thể điều chỉnh hợp đồng xây dựng trọn gói do ảnh hưởng dịch
blue-check Lệ phí điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực xây dựng tăng lên 1 triệu đồng kể từ 8/8/2022 English attachment
blue-check Xây nhà ở riêng lẻ trên đất dự án đã có hạ tầng phải xin giấy phép xây dựng
blue-check Về thủ tục sửa chữa công trình của doanh nghiệp nhà nước
blue-check Về thẩm quyền gia hạn chứng chỉ năng lực xây dựng
blue-check Có được điều chỉnh hợp đồng xây dựng theo chính sách giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Điều chỉnh thiết kế xây dựng từ sau 3/3/2021 phải thẩm định theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP
blue-check Xây dựng nhà máy phải đảm bảo mật độ thuần không quá 70% English attachment