LuatVietnam

Tài khoản định danh điện tử có thể sử dụng thay thẻ CCCD

Cập nhật 9/9/2022 | Đăng tải: LVN.5534

hoi Bạn đọc
Có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử thay Căn cước công dân không?

luat Báo Lao động:
Nghị định 59/2022/NĐ-CP ngày 5.9.2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử.
Xem thêm

Giao dịch điện tử

otvet Tài khoản định danh điện tử có thể sử dụng thay thẻ CCCD
otvet Cách khai thuế điện tử khi có nhiều hợp đồng cho thuê tài sản
otvet Sắp cho phép nộp trực tuyến báo cáo hành nghề đại lý thuế
otvet Thủ tục đăng ký danh tính điện tử
otvet Những tiện ích khi sử dụng eTax Mobile V1.0
otvet Làm thế nào nếu quên tài khoản đăng nhập eTax Mobile?
otvet Tờ khai nộp bổ sung C/O có được ký và đóng dấu điện tử
otvet Có bắt buộc in chứng từ điện tử để lưu trữ?
otvet Những lưu ý khi kê khai thuế điện tử
otvet Hàng nhập khẩu đặt mua từ các website phải có chứng từ bản giấy để làm thủ tục hải quan
otvet Thông báo phát hành hóa đơn điện tử tạm thời vẫn lập theo mẫu cũ
otvet Ngày ký và ngày lập hóa đơn điện tử có bắt buộc cùng ngày?
otvet Có được nhận hóa đơn điện tử trước khi thanh toán?
otvet Thiết kế phần mềm hóa đơn điện tử có được miễn thuế GTGT?
otvet Từ 1/11/2018, chỉ cho phép thông báo phát hành hóa đơn điện tử
otvet Hóa đơn thương mại cấp qua mạng được miễn chữ ký và dấu của bên bán
otvet Chưa cho phép sử dụng chứng thư giám định điện tử
otvet Hồ sơ hoàn thuế điện tử tương tự hồ sơ giấy
otvet Báo cáo thống kê có được nộp qua mạng?
otvet Giấy nộp thuế điện tử có cần xác nhận của Ngân hàng?