LuatVietnam

Tài khoản nộp hồ sơ thế chấp vay vốn có bắt buộc phải chính chủ?

Cập nhật 7/12/2022 | Đăng tải: LVN.5597

hoi Nguyễn Ngọc N
Ngày 29/11/2022, tôi có nộp hồ sơ khách hàng là cá nhân vay vốn tại Ngân hàng. Hồ sơ thế chấp bằng “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”. Tôi đã làm đầy đủ thủ tục tại phòng công chứng.
Ngân hàng có giấy giới thiệu tôi làm thủ tục "Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất" tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Gia Lộc – tỉnh Hải Dương.
Tôi đã dùng tài khoản là cá nhân của mình để nộp online theo đúng quy định. Tuy nhiên khi mang hồ sơ xuống Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Gia Lộc – tỉnh Hải Dương thì bộ phận tiếp nhận hồ sơ không đồng ý giải quyết với lý do: "Người nộp online phải dùng tên đăng nhập của chính chủ tài sản, chứ không được dùng tên đăng nhập của bất kỳ ai khác để nộp online".
Việc không tiếp nhận hồ sơ của tôi là đúng hay sai? Việc nộp đăng ký online có bắt buộc phải dùng tên đăng nhập là chính chủ tài sản không hay có thể dùng tên đăng nhập của người khác (cụ thể là dùng tên đăng nhập của ông N., đã có giấy giới thiệu của Ngân hàng/bên Nhận thế chấp)?

luat Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương:

Việc ông Nguyễn Ngọc N. đã được Ngân hàng giới thiệu nộp hồ sơ online về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất dùng tài khoản cá nhân của ông và Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất từ chối tiếp nhận vì tài khoản không chính chủ là đúng quy quy định. Quy định tại khoản 1, Điều 21a sửa đổi bổ sung Nghị định 107/2021/NĐ-CP "Trường hợp ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính, tài khoản số được xác định theo số định danh của tổ chức, cá nhân ủy quyền", tại Điều 9 Nghị định 45/2020/NĐ-CP quy định:

"1. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ điện tử, kê khai mẫu đơn, tờ khai điện tử theo yêu cầu của hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến như sau:

a) Khai mẫu đơn, tờ khai trên các biểu mẫu điện tử được cung cấp sẵn;

b) Đăng tải các giấy tờ, tài liệu điện tử hợp lệ hoặc dẫn nguồn tài liệu từ Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân;

c) Ký chữ ký số vào mẫu đơn, tờ khai, giấy tờ, tài liệu điện tử nếu có yêu cầu. Việc yêu cầu ký số được công khai trước khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ điện tử. Thành phần hồ sơ được ký chữ ký số có giá trị pháp lý như văn bản giấy được ký hợp lệ.

2. Sau khi hoàn thành chuẩn bị hồ sơ, mẫu đơn, tờ khai điện tử, tổ chức, cá nhân gửi đến cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận. Các thông tin, dữ liệu sau khi được ghi nhận nếu được tổ chức, cá nhân đồng ý sẽ được hệ thống thông tin lưu giữ và điền tự động trong các biểu mẫu điện tử, hồ sơ điện tử khi thực hiện các thủ tục hành chính lần sau theo nhu cầu của tổ chức, cá nhân".

Vậy, việc nộp hồ sơ trực tuyến phải được thực hiện từ tài khoản của tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính. 

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Vay vốn

otvet Tài khoản nộp hồ sơ thế chấp vay vốn có bắt buộc phải chính chủ?
otvet Hotline tiếp nhận phản ánh về sai phạm trong hoạt động cho vay của ngân hàng
otvet Điều kiện vay nước ngoài để cơ cấu nợ
otvet Doanh nghiệp có khả năng phục hồi sau dịch sẽ được giảm 2% lãi suất vay vốn
otvet Làm thế nào nếu bị ép mua bảo hiểm mới được giải ngân khoản vay?
otvet Điều kiện vay nước ngoài để cơ cấu lại nợ
otvet Lịch sử nợ xấu có được xóa ngay sau khi tất toán?
otvet Cách chứng minh thu nhập để được vay ngân hàng
otvet Các ngành nghề sẽ được nhà nước hỗ trợ lãi vay ngân hàng để phục hồi sau dịch
otvet Dư nợ dưới 10 triệu sẽ được xóa nợ xấu ngay sau khi tất toán
otvet Có thể khởi kiện nếu tranh chấp với ngân hàng về thu giữ tài sản bảo đảm
otvet Điều kiện giãn nợ mùa dịch còn phụ thuộc vào quy định nội bộ của từng ngân hàng
otvet Có thể khởi kiện tranh chấp về thông tin nợ xấu
otvet Khoản vay của cá nhân có được ngân hàng giãn nợ?
otvet Không bắt buộc mua bảo hiểm khi vay ngân hàng
otvet Tính lãi suất trên 20%/năm sẽ bị kết tội cho vay nặng lãi
otvet Về điều kiện gia hạn trả nợ ngân hàng do ảnh hưởng dịch
otvet Tính lãi suất 10%/tháng có bị kết tội cho vay nặng lãi?
otvet Miễn giảm lãi vay mùa Covid-19 do các ngân hàng tự định đoạt
otvet Cá nhân có thể thanh toán khoản vay ngân hàng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt