LuatVietnam

blue-check Tài liệu hướng dẫn khai, nộp trực tuyến lệ phí trước bạ

Tài liệu hướng dẫn sử dụng dành cho người nộp thuế phương thức kê khai lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy mới đăng ký lần đầu điện tử (61 trang)
Posted: 3/4/2023 3:28:56 PM | Latest updated: 4/4/2023 11:25:13 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5671
LuatVietnam

Tài liệu này hướng dẫn cá nhân cách đăng ký, sử dụng tài khoản giao dịch thuế điện tử, cách đăng nhập hệ thống và kê khai trực tuyến tờ khai lệ phí trước bạ trên trang http: //thuedientu.gdt.gov.vn .

Bao gồm các phần như sau:

- Phần I. Giới thiệu tổng quan các chức năng của ứng dụng khai phí trước bạ

- Phần II. Các thuật ngữ và các từ viết tắt

- Phần III. Hướng dẫn sử dụng các chức năng trên hệ thống

Các chức năng được hướng dẫn gồm:

1. Đăng ký dịch vụ thuế điện tử

2. Đăng nhập hệ thống

3. Quản lý tài khoản

4. Lấy lại mật khẩu

5. Khai, nộp lệ phí trước bạ

6. Đăng xuất khỏi hệ thống

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5671

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Lệ phí trước bạ

blue-check Tài liệu hướng dẫn khai, nộp trực tuyến lệ phí trước bạ
blue-check Hợp thửa nhiều loại đất có được miễn lệ phí trước bạ?
blue-check Thuê đất thực hiện dự án nhà ở, trường hợp nào được miễn phí trước bạ? English attachment
blue-check Cục thuế sẽ quyết định giá tính phí trước bạ đối với loại xe mới phát sinh
blue-check Phí trước bạ nhà đất cao nhất không quá 500 triệu đồng/lần
blue-check Công trình nhà giữ xe của các doanh nghiệp cũng được miễn phí trước bạ
blue-check Tổng hợp quy định mới về lệ phí trước bạ kể từ 1/3/2022 English attachment
blue-check Hướng dẫn mới về lệ phí trước bạ
blue-check Quy định mới về phí trước bạ từ 1/3/2022: ô tô điện được miễn phí trước bạ lần đầu trong vòng 3 năm English attachment
blue-check Phí trước bạ đất căn cứ theo bảng giá do UBND tỉnh ban hành
blue-check Hủy mua bán xe có được hoàn lại phí trước bạ?
blue-check Đất dự án, trường hợp nào được miễn phí trước bạ? English attachment
blue-check Ô tô mua trước 28/6/2020 vẫn có thể được giảm phí trước bạ
blue-check Hợp nhất hoặc sáp nhập doanh nghiệp được miễn phí trước bạ khi đăng ký lại đất
blue-check Đổi tên đồng thời đổi chủ sẽ phải chịu lệ phí trước bạ
blue-check Mua mới xe hơi lắp ráp trong nước từ 28/6 đến 31/12/2020 được giảm 50% phí trước bạ English attachment
blue-check Hướng dẫn nộp lệ phí trước bạ ôtô, xe máy đăng ký tại Tp. HCM và Hà Nội
blue-check Việt kiều được dùng hộ chiếu để khai nộp phí trước bạ
blue-check Phân chia đất đồng sở hữu có được miễn phí trước bạ?
blue-check Đăng ký lại tài sản khi sáp nhập có được miễn LPTB? English attachment