LuatVietnam

blue-check Tài liệu hướng dẫn khai thay thuế TNCN từ đầu tư vốn

Hướng dẫn khai thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn do tổ chức khấu trừ thuế (mẫu số 06/TNCN) và tổ chức khai thay nộp thay cho cá nhân (mẫu số 04/ĐTV –TNCN) (16 trang)
Posted: 16/3/2023 10:24:53 AM | Latest updated: 22/3/2023 8:31:12 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5662
LuatVietnam

Tài liệu này hướng dẫn việc khai nộp thuế thay cho cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn căn cứ theo quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 và Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 , bao gồm các nội dung:

I. Xác định kỳ khai thuế (tháng/quý/từng lần phát sinh)

II. Hồ sơ khai thuế

III. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

IV. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế

V. Hướng dẫn ghi tờ khai thuế

Theo đó, kỳ khai thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn là khai theo tháng hoặc quý; riêng thu nhập từ nhận cổ tức bằng chứng khoán, lợi tức ghi tăng vốn, chứng khoán thưởng có thể lựa chọn khai thuế theo từng lần phát sinh hoặc theo tháng/quý.

Hồ sơ khai thuế sử dụng mẫu số 06/TNCN và Phụ lục bảng kê mẫu số 06-1/BK-TNCN ban hành tại phụ lục II của Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 ; riêng thu nhập từ nhận cổ tức bằng chứng khoán, lợi tức ghi tăng vốn, chứng khoán thưởng sử dụng mẫu số 04/ĐTV-TNCN và Phụ lục bảng kê mẫu số 04-1/ĐTV-TNCN ban hành tại phụ lục II của Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 .

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế: chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh (nếu khai theo từng lần); chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh (nếu khai theo tháng); chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh (nếu khai theo quý).

Các mẫu số 06/TNCN, 06-1/BK-TNCN, 04/ĐTV-TNCN, 04-1/ĐTV-TNCN được hướng dẫn cụ thể cách ghi tại Mục V.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5662

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chuyển nhượng vốn

blue-check Tài liệu hướng dẫn khai thay thuế TNCN từ đầu tư vốn
blue-check Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần
blue-check Bên nước ngoài không thường trú tại Việt Nam vẫn phải nộp thuế chuyển nhượng vốn English attachment
blue-check Chuyển nhượng vốn góp là quyền sử dụng đất phải nộp thuế theo diện chuyển nhượng BĐS
blue-check Xác định "giá mua" được trừ khi tính thuế chuyển nhượng vốn như thế nào? English attachment
blue-check Thuế đầu tư vốn vẫn đang áp dụng mức 5% English attachment
blue-check Cách xác định giá trị vốn góp khi tính thuế chuyển nhượng vốn English attachment
blue-check Chuyển nhượng vốn phải nộp thuế theo diện "thu nhập khác"
blue-check Doanh nghiệp Việt Nam phải nộp thay thuế nếu hai bên chuyển nhượng vốn đều ở nước ngoài English attachment
blue-check Công ty tại Hà Lan được áp dụng Hiệp định thuế để miễn thuế chuyển nhượng vốn English attachment
blue-check Từ 5/12/2020, doanh nghiệp sẽ phải nộp thay 5% thuế cho cổ tức ghi tăng vốn English attachment
blue-check Cổ đông ở nước ngoài chuyển nhượng vốn cho nhau, doanh nghiệp ở Việt Nam phải nộp thuế thay English attachment
blue-check Từ sau 5/12/2020, cổ đông sẽ không tư khai thuế khi chuyển nhượng cổ phiếu thưởng
blue-check Về trách nhiệm khai thuế khi chuyển nhượng phần vốn có nguồn gốc cổ tức
blue-check Từ 5/12/2020, cổ đông sẽ không tự khai thuế cho phần vốn tăng thêm bằng cổ tức English attachment
blue-check Công ty mẹ chuyển nhượng vốn, công ty con tại Việt Nam phải nộp thuế English attachment
blue-check Chuyển nhượng vốn, dù lỗ vẫn phải kê khai thuế TNCN English attachment
blue-check Các bên ở nước ngoài chuyển nhượng vốn cho nhau, phía Việt Nam phải nộp thay thuế
blue-check Công ty nhà nước có phải nộp thuế khi chuyển nhượng vốn?
blue-check Lợi tức ghi tăng vốn chỉ bị tính thuế khi chuyển nhượng, thoái vốn hoặc giải thể