LuatVietnam

blue-check Tài liệu hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2023

Hướng dẫn tổ chức trả thu nhập thực hiện khai quyết toán thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công (15 trang)
Posted: 14/3/2023 1:54:39 PM | Latest updated: 15/3/2023 8:13:19 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5657
LuatVietnam

Tài liệu này hướng dẫn doanh nghiệp kê khai quyết toán thuế TNCN từ tiền lương, tiền công theo quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 , bao gồm các nội dung:

1. Trách nhiệm kê khai, kê khai bổ sung quyết toán thuế TNCN của doanh nghiệp (xem mục I)

2. Thành phần hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN (xem mục II)

3. Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế (xem Mục III)

4. Địa điểm nộp hồ sơ khai quyết toán thuế (xem Mục IV)

5. Cách khai Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 05/QTT-TNCN; Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu luỹ tiến mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN; Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN và Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu số 05-3/BK-QTT-TNCN (xem Mục V).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5657

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quyết toán thuế

blue-check Các trường hợp miễn khai quyết toán thuế năm 2022 đối với cá nhân
blue-check Tài liệu hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2022
blue-check Các trường hợp người lao động được ủy quyền quyết toán thuế TNCN
blue-check Những cá nhân phải khai quyết toán thuế năm 2022
blue-check Những lưu ý dành cho cá nhân trực tiếp quyết toán thuế năm 2022
blue-check Tài liệu hướng dẫn sử dụng EtaxMobile để khai quyết toán thuế TNCN
blue-check Tài liệu hướng dẫn doanh nghiệp quyết toán thuế TNCN 2022
blue-check Cách lập và nộp trực tuyến tờ khai quyết toán thuế TNCN 2022
blue-check Tài liệu hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2023
blue-check Các lưu ý khi kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2022
blue-check Thuế TNDN tạm nộp của 04 quý phải đảm bảo không ít hơn 80% quyết toán English attachment
blue-check Có cần quyết toán lại số thuế TNCN đã phân bổ cho chi nhánh ngoài tỉnh?
blue-check Không được ủy quyền quyết toán thuế nếu cùng lúc có HĐLĐ tại nhiều nơi English attachment
blue-check Người lao động phải có MST mới được ủy quyền cho công ty quyết toán thay thuế TNCN
blue-check Mẫu quyết toán thuế TNDN dành cho chi nhánh ngoài tỉnh đang hưởng ưu đãi
blue-check Miễn quyết toán thu nhập vãng lai dưới 10 triệu/tháng
blue-check Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế đối với lao động có thu nhập vãng lai
blue-check Làm thế nào nếu không gửi được tờ khai quyết toán thuế TNCN qua Cổng dịch vụ công
blue-check Cẩm nang khai quyết toán thuế TNCN năm 2021
blue-check Những lưu ý dành cho cá nhân tự quyết toán thuế TNCN năm 2021