LuatVietnam

blue-check Tài liệu hướng dẫn sử dụng EtaxMobile để khai quyết toán thuế TNCN

Ứng dụng EtaxMobile khi trực tiếp Quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương (16 trang)
Posted: 20/3/2023 12:51:16 PM | Latest updated: 21/3/2023 5:09:17 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5661
LuatVietnam

Tài liệu này hướng dẫn cá nhân sử dụng phần mềm Etax Mobile để khai, nộp, tra cứu hồ sơ quyết toán thuế TNCN từ tiền lương, tiền công.

Bao gồm các chức năng:

1. Tra cứu thông tin quyết toán (hỗ trợ tra cứu chi tiết các nguồn thu nhập đã nhận trong năm quyết toán để khai vào tờ khai quyết toán thuế mẫu 02/QTT-TNCN)

2. Tra cứu người phụ thuộc (hỗ trợ tra cứu thông tin người phụ thuộc đã đăng ký trên hệ thống thuế)

3. Công cụ tính thuế (hỗ trợ tính thử số thuế TNCN sẽ phải nộp dựa vào dữ liệu kê khai theo tháng, quý hoặc quyết toán thu nhập theo năm)

4. Tra cứu hồ sơ quyết toán thuế (hỗ trợ tra cứu thông tin tờ khai quyết toán thuế và các phụ lục kèm theo)

5. Tra cứu thông báo của cơ quan thuế (hỗ trợ tra cứu các thông báo từ cơ quan thuế)

6. Nộp thuế (hỗ trợ tra cứu thông tin khoản thuế phải nộp và chuyển nộp thuế qua ngân hàng)

Ngoài ra, để tra cứu tình trạng tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế, cá nhân có thể truy cập app Etax Mobile hoặc vào Phân hệ dành cho cá nhân tại địa chỉ https://thuedientu.gdt.gov.vn .

Riêng các hồ sơ quyết toán thuế nộp trên địa bàn TP. HCM, cá nhân có thể tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ quyết toán qua ứng dụng HCMTax .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5661

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quyết toán thuế

blue-check Các lưu ý khi cá nhân khai quyết toán thuế 2022 trực tuyến
blue-check Hướng dẫn cách ghi tờ khai quyết toán thuế TNCN (dành cho cá nhân tự quyết toán)
blue-check Những lưu ý đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế năm 2022
blue-check Những giải đáp cần biết về quyết toán thuế TNDN 2022
blue-check Những lưu ý khi lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 2022 (dành cho cá nhân)
blue-check Tài liệu hướng dẫn chọn nơi quyết toán thuế (dành cho cá nhân)
blue-check Những giấy tờ cần thiết để quyết toán thuế TNCN năm 2022
blue-check Các trường hợp miễn khai quyết toán thuế năm 2022 đối với cá nhân
blue-check Các trường hợp người lao động được ủy quyền quyết toán thuế TNCN
blue-check Tài liệu hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2022
blue-check Những cá nhân phải khai quyết toán thuế năm 2022
blue-check Tài liệu hướng dẫn doanh nghiệp quyết toán thuế TNCN 2022
blue-check Những lưu ý dành cho cá nhân trực tiếp quyết toán thuế năm 2022
blue-check Tài liệu hướng dẫn sử dụng EtaxMobile để khai quyết toán thuế TNCN
blue-check Cách lập và nộp trực tuyến tờ khai quyết toán thuế TNCN 2022
blue-check Tài liệu hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2023
blue-check Các lưu ý khi kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2022
blue-check Thuế TNDN tạm nộp của 04 quý phải đảm bảo không ít hơn 80% quyết toán English attachment
blue-check Có cần quyết toán lại số thuế TNCN đã phân bổ cho chi nhánh ngoài tỉnh?
blue-check Không được ủy quyền quyết toán thuế nếu cùng lúc có HĐLĐ tại nhiều nơi English attachment