LuatVietnam

blue-check Tài nguyên thu được trong quá trình thi công công trình có được miễn thuế tài nguyên?

Công văn số 1092/TCT-TTKT ngày 3/4/2023 của Tổng cục Thuế về thuế tài nguyên (1 trang)
Posted: 10/4/2023 8:59:07 AM | Latest updated: 10/4/2023 1:26:39 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5676
LuatVietnam

Theo Tổng cục Thuế, trường hợp nhà thầu thi công công trình trong quá trình thi công có thu được sản lượng tài nguyên mà được phép của cơ quan quản lý nhà nước hoặc không trái quy định của pháp luật về quản lý khai thác tài nguyên thì phải khai, nộp thuế tài nguyên với cơ quan thuế nơi phát sinh tài nguyên khai thác.

Đối với đất khai thác sử dụng tại chỗ được miễn thuế tài nguyên thì phải thực hiện theo đúng thủ tục miễn thuế quy định tại Điều 46 Thông tư 156/2013/TT-BTCstatus1 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5676

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế Tài nguyên

blue-check Tài nguyên thu được trong quá trình thi công công trình có được miễn thuế tài nguyên?
blue-check Khai thác đất san lấp công trình có phải nộp thuế tài nguyên?
blue-check Giá tính thuế tài nguyên được giảm trừ chi phí vận chuyển English attachment
blue-check Đất san lấp phải chịu thuế tài nguyên (7%) và phí BVMT (từ 1.000 - 2.000 đồng/m3)
blue-check Bảng giá tính thuế tài nguyên nước tại TP. HCM kể từ 10/5/2022
blue-check Giảm giá nước sạch có được giảm thuế tài nguyên?
blue-check Khai thác nước thiên nhiên để sản xuất phải trích nộp 8% thuế tài nguyên English attachment
blue-check Về thủ tục miễn nộp thuế tài nguyên đối với đất san lấp tại chỗ
blue-check Về giá tính thuế đối với tài nguyên xuất khẩu English attachment
blue-check Bộ thủ tục mới về tính tiền cấp quyền khai thác nước
blue-check Từ 15/5/2021, thay đổi phương thức nộp tiền cấp quyền khai thác nước
blue-check Khai thác nước thiên nhiên để kinh doanh, nộp thuế tài nguyên thế nào?
blue-check Hướng dẫn tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên dùng làm nguyên liệu sản xuất
blue-check Phần mềm HTKK đã bổ sung chức năng hỗ trợ khai thuế tài nguyên
blue-check Khung giá tính thuế tài nguyên áp dụng từ 5/3/2020 English attachment
blue-check Mức thu tiền sử dụng biển để SXKD năm 2020 tại TP. HCM
blue-check Khai thác nước thiên nhiên để sản xuất nước sạch, nộp thuế tài nguyên bao nhiêu?
blue-check Khai thác nước ngầm để sản xuất phải nộp thuế tài nguyên 8%
blue-check Khai thác nước ngầm phục vụ sản xuất phải nộp thuế tài nguyên 8%
blue-check Khai thác nước ngầm để sinh hoạt hay sản xuất đều phải nộp thuế tài nguyên