LuatVietnam

blue-check Tái nhập hàng hóa có nguồn gốc xuất khẩu, không được miễn thuế TTĐB English attachment

Công văn số 1500/TCHQ-TXNK ngày 4/4/2023 của Tổng cục Hải quan về xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt (1 trang)
Posted: 6/4/2023 8:34:30 AM | Latest updated: 8/4/2023 6:42:26 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5673 | Vietlaw: 606
LuatVietnam

Theo Tổng cục Hải quan, trường hợp hàng hóa đã xuất khẩu nhưng phải tái nhập khẩu trở lại Việt Nam thì không thuộc trường hợp hàng hóa tạm xuất - tái nhập được miễn thuế TTĐB quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 Luật thuế TTĐB số 27/2008/QH12status2 .

Theo đó, khi tái nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc xuất khẩu, doanh nghiệp vẫn phải kê khai, nộp thuế TTĐB.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5673

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV1500_04042023TCHQ[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế Tiêu thụ đặc biệt

blue-check Tái nhập hàng hóa có nguồn gốc xuất khẩu, không được miễn thuế TTĐB English attachment
blue-check "Xăng nhiệt phân" thuộc diện chịu thuế TTĐB English attachment
blue-check Linh kiện, phụ tùng ô tô không bị tính thuế TTĐB English attachment
blue-check Đồ uống có đường có thể sẽ bị đánh thuế TTĐB English attachment
blue-check Trực thăng cho thuê để kinh doanh vận tải được miễn thuế TTĐB
blue-check Thuế TTĐB khai nộp ngay tại cơ sở sản xuất, không phân biệt có hay không bán hàng
blue-check Hàng xuất khẩu ra nước ngoài được miễn thuế TTĐB English attachment
blue-check Bán thẻ hội viên sân golf không phải nộp thuế TTĐB
blue-check Nhập khẩu rời từng phụ kiện của máy điều hòa có bị tính thuế TTĐB?
blue-check Máy lạnh gắn trên xe, giàn khoan... được miễn thuế TTĐB English attachment
blue-check Bán lại hàng nhập khẩu phải tính nộp thuế TTĐB theo giá bán ra
blue-check Cách kê khai giảm thuế TTĐB khi bị trả lại hàng
blue-check Xác định giá tính thuế TTĐB như thế nào?
blue-check Hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng có được hoàn thuế TTĐB?
blue-check Bán hàng chịu thuế TTĐB cho cơ sở thương mại, khi nào bị ràng buộc giá?
blue-check Tiêu hủy hàng hết date không được giảm hay hoàn thuế TTĐB
blue-check Sửa đổi quy định khung về thuế tiêu thụ đặc biệt English attachment
blue-check Áp dụng mức thuế suất TTĐB trên hóa đơn điều chỉnh theo thời điểm nào?
blue-check Hàng nhập khẩu phải khai nộp thuế TTĐB khi "nhập khẩu" và "bán ra"
blue-check Tái nhập hàng đã xuất khẩu có phải nộp thuế TTĐB?