LuatVietnam

Tái nhập hàng SXXK bị trả lại, khai báo theo mã loại hình A31

Cập nhật 23/3/2021 | Đăng tải: LVN.5509

hoi CÔNG TY TNHH POU LI VIỆT NAM
Công ty chúng tôi là doanh nghiệp có vốn đầu tư 100% nước ngoài, chuyên sản giày, dép xuất khẩu (loại hình E62). Công ty chúng tôi đã xuất khẩu một lô hàng giày thành phẩm cho khách hàng với loại hình E62. Tuy nhiên trong quá trình kiểm tra hàng hóa phía đối tác phát hiện lô hàng trên bị lỗi phần lưỡi giày không thể bán lô giày thành phẩm này ra thị trường. Sau khi thỏa thuận phía đối tác quyết định sẽ tiến hành cắt toàn bộ phần lưỡi giày bị lỗi trong lô giày thành phẩm để trả lại cho công ty chúng tôi xem xét xử lí.
Công ty có thể mở tờ khai A31: Nhập khẩu hàng xuất khẩu bị trả lại để tiêu hủy cho số lượng lưỡi giày bị cắt khỏi giày thành phẩm được không?

luat Bộ phận tư vấn:

- Căn cứ Điều 47 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định: 

“Điều 47. Thủ tục hải quan tái nhập đối với hàng hóa đã xuất khẩu

1. Các hình thức tái nhập hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại (sau đây gọi tắt là tái nhập hàng trả lại) bao gồm:

a) Tái nhập hàng trả lại để sửa chữa, tái chế (gọi chung là tái chế) sau đó tái xuất;

b) Tái nhập hàng trả lại để tiêu thụ nội địa;

c) Tái nhập hàng trả lại để tiêu hủy tại Việt Nam (không áp dụng đối với hàng gia công cho thương nhân nước ngoài);

d) Tái nhập hàng trả lại để tái xuất cho đối tác nước ngoài khác”.

- Về việc sử dụng mã loại hình để khai báo trên tờ khai hải quan: Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 hướng dẫn cụ thể.

Theo đó, khi tái nhập hàng hóa SXXK bị trả lại Công ty sử dụng mã loại hình A31.

Đề nghị Công ty đối chiếu tình hình thực tế của Công ty với các quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp có vướng mắc thì liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Xem thêm

Xuất nhập khẩu

otvet Nhãn hàng nhập khẩu nếu ghi thiếu xuất xứ có bị phạt?
otvet "Gỗ phế liệu" có được nhập khẩu từ khu chế xuất vào nội địa?
otvet Hàng điện tử đã qua sử dụng có được gửi về Việt Nam?
otvet Nguyên liệu SXXK chưa nhập kho có bắt buộc quyết toán?
otvet Có được ủy thác xuất khẩu hàng SXXK?
otvet Bán nguyên liệu NSXXK qua nước khác phải mở tờ khai mới và nộp thuế
otvet Các mặt hàng điện tử không bị cấm gửi kho ngoại quan
otvet Thiết bị quét mã vạch đã qua sử dụng có bị cấm nhập?
otvet Khi nào được mở tờ khai xuất khẩu theo loại hình SXXK?
otvet Xuất khẩu phế liệu được miễn xin giấy phép
otvet Điều kiện cấp phép xe tải nước ngoài nhập cảnh Việt Nam để chở hàng xuất khẩu
otvet Bán lại nguyên liệu SXXK phải mở tờ khai chuyển mục đích và truy nộp thuế
otvet Hàng NSXXK vẫn có thể là thành phẩm, không bắt buộc phải là nguyên liệu
otvet Bên nhận gia công có thể cung ứng toàn bộ nguyên phụ liệu
otvet Thủ tục tái xuất nguyên liệu chưa mở tờ khai nhập khẩu như thế nào?
otvet Có được gia hạn hợp đồng gia công để sửa hàng lỗi?
otvet Chỉ được chuyển đổi mục đích sử dụng hàng miễn thuế sau khi nộp bổ sung thuế
otvet Điều kiện kinh doanh "hàng xách tay"
otvet Có được thanh toán hàng xuất khẩu thông qua bên thứ ba tại Việt Nam?
otvet Đổi tên công ty, có được sử dụng tiếp giấy phép nhập khẩu cấp theo tên cũ?