LuatVietnam

blue-check Tạm cho phép ngân hàng mua lại trái phiếu doanh nghiệp đến 31/12/2023 English attachment

Thông tư số 03/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023 của Ngân hàng Nhà nước quy định ngưng hiệu lực thi hành khoản 11 Điều 4 Thông tư số 16/2021/TT-NHNNstatus2 quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp (2 trang)
Posted: 24/4/2023 1:56:46 PM | Latest updated: 27/4/2023 3:19:46 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5686 | Vietlaw: 609
LuatVietnam

Thông tư này ngưng hiệu lực thi hành từ ngày 24/4/2023 đến 31/12/2023 đối với quy định về việc ngân hàng không được mua lại trái phiếu doanh nghiệp trong vòng 12 tháng sau khi đã bán nêu tại khoản 11 Điều 4 Thông tư số 16/2021/TT-NHNNstatus2 .

Trong thời gian ngưng hiệu lực nêu trên (từ ngày 24/4/2023 - 31/12/2023), các ngân hàng được phép mua lại trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc chưa đăng ký giao dịch trên hệ thống Upcom mà ngân hàng đã bán và/hoặc trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết được phát hành cùng lô/cùng đợt phát hành với trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết mà ngân hàng đã bán khi:

a) Đáp ứng các quy định tại Điều 4 Thông tư số 16/2021/TT-NHNNstatus2 ;

b) Bên mua trái phiếu doanh nghiệp này từ ngân hàng thanh toán toàn bộ số tiền mua trái phiếu doanh nghiệp tại thời điểm ngân hàng ký kết hợp đồng bán trái phiếu;

c) Doanh nghiệp phát hành trái phiếu được xếp hạng ở mức cao nhất theo quy định xếp hạng tín dụng nội bộ của ngân hàng tại thời điểm gần nhất trước khi ngân hàng mua trái phiếu doanh nghiệp.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/4/2023

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 24-Apr-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5686

Tệp đính kèm

enflag wordicon TT03_23042023NHNN[VLO].docx

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chứng khoán

blue-check Bán cổ phiếu, lập hóa đơn thế nào?
blue-check Bãi bỏ thủ tục đăng ký, lưu ký cổ phần trúng đấu giá kể từ 10/5/2023
blue-check Tạm cho phép ngân hàng mua lại trái phiếu doanh nghiệp đến 31/12/2023 English attachment
blue-check Đính chính về lãi suất và phân bổ khối lượng mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ của KBNN
blue-check Về đơn giá ghi trên hóa đơn bán chứng khoán phái sinh
blue-check Hướng dẫn khai thuế khi chia hoặc nhận cổ tức
blue-check Chuyển nhượng chứng khoán tại Việt Nam, bên nước ngoài phải nộp 0,1% thuế nhà thầu English attachment
blue-check Cho phép ân hạn và thanh toán trái phiếu doanh nghiệp bằng tài sản khác English attachment
blue-check Mẫu Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
blue-check Sửa đổi quy định về giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ của Kho bạc English attachment
blue-check Thành lập Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
blue-check Chuyển nhượng quyền mua cổ phần phải chịu thuế TNCN như chuyển nhượng chứng khoán English attachment
blue-check Bộ Tài chính khuyến cáo doanh nghiệp thanh toán đúng hạn gốc và lãi trái phiếu
blue-check Bán chứng khoán của cá nhân phải trích nộp 0,1% thuế
blue-check Phương án kiểm tra việc tăng, giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần English attachment
blue-check Thay mới Quy chế sử dụng Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh
blue-check Sửa đổi Quy chế giao dịch chứng khoán niêm yết
blue-check Thay mới thủ tục đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế
blue-check Thay mới Quy chế thanh toán giao dịch chứng khoán
blue-check Thay mới Quy chế hoạt động của thành viên lưu ký chứng khoán tại VSD