LuatVietnam

Lược đồ | Tạm ngừng kinh doanh

Tổng số 16 bản ghi | Cập nhật đến: 1-Aug-2023

HƯỚNG DẪN
blue-check 1/8/2023 Khai hải quan cho hàng tái xuất trong thời gian tạm ngừng kinh doanh như thế nào?
(Công văn số 4002/TCHQ-GSQL)

Tổng cục Hải quan lưu ý, thủ tục tái xuất hàng tạm nhập trong trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục tạm nhập đã ngừng kinh doanh được thực hiện theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 38/2015/TT-BTCstatus2 .

blue-check 9/6/2023 Cần thông báo tạm ngừng hoạt động trước ngày 30/1 mới được miễn lệ phí môn bài cả năm
(Công văn số 2351/TCT-CS)

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1, khoản 1 Điều 2 Nghị định 22/2020/NĐ-CPstatus2 và khoản 4 Điều 1 Thông tư 65/2020/TT-BTC, trường hợp doanh nghiệp có văn bản gửi cơ quan thuế thông báo tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trước ngày 30/1 hàng năm và chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng hoạt động thì được miễn nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng.

blue-check 18/3/2022 Tạm ngừng kinh doanh tròn 12 tháng có được miễn phí môn bài?
(Công văn số 8989/CTHN-TTHT)

Căn cứ khoản 4 Điều 1 Thông tư 65/2020/TT-BTC, Cục thuế Hà Nội cho rằng chính sách miễn phí môn bài khi tạm ngừng kinh doanh chỉ áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trọn một năm dương lịch, tức tạm ngừng từ 1/1 đến 31/12 của năm. Xem thêm

Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh tròn 12 tháng nhưng không bắt đầu từ 1/1 đến 31/12 của năm thì không được miễn phí môn bài.

blue-check 25/2/2022 Đăng ký tạm ngừng kinh doanh sau ngày 1/1 sẽ không được miễn phí môn bài
(Công văn số 6376/CTHN-KTNB)

Căn cứ khoản 4 Điều 1 Thông tư 65/2020/TT-BTC, Cục thuế TP. Hà Nội cho rằng doanh nghiệp chỉ được miễn nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngưng kinh doanh khi thời gian tạm ngưng là trọn năm dương lịch, tức từ ngày 1/1 đến 31/12. Xem thêm

Trường hợp doanh nghiệp đăng ký tạm ngưng kinh doanh sau ngày 1/1, cho dù tạm ngưng từ những ngày đầu của tháng 1 thì cũng không đáp ứng điều kiện miễn phí môn bài.

Thêm nữa, để được miễn lệ phí môn bài của năm tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi văn bản đăng ký tạm ngừng kinh doanh trước thời hạn phải nộp lệ phí môn bài (ngày 30/1 hàng năm).

blue-check 17/9/2021 Đăng ký tạm ngừng kinh doanh qua mạng có được nộp hồ sơ dạng hình ảnh?
(Công văn số 4978/ĐKKD-T1)

Theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 43 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, đối với hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh nộp qua mạng, phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc tài khoản ĐKKD của người có thẩm quyền ký văn bản. Xem thêm

Nếu ủy quyền người khác thực hiện thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh thì phải nộp kèm thêm bản sao “giấy tờ pháp lý” (CMND, CCCD...) của người được ủy quyền, là bản sao từ sổ gốc hoặc chứng thực từ bản chính (khoản 1 Điều 12 Nghị định 01/2021/NĐ-CP .

Theo đó, hình ảnh/ảnh chụp giấy tờ pháp lý không được xem là “bản sao” nên việc nộp hình ảnh/ảnh chụp giấy tờ pháp lý của người được ủy quyền kèm theo hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh sẽ không được chấp nhận.

Đối với vướng mắc không thể sao y giấy tờ pháp lý của người được ủy quyền do TP. HCM đang giãn cách xã hội, Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố cho rằng các tổ chức hành nghề công chứng vẫn được hoạt động trong thời gian giãn cách để phục vụ nhu cầu thiết yếu của doanh nghiệp, người dân (Mục 2.1 Công văn số 2718/UBND-VX ngày 15/8/2021).

blue-check 26/6/2020 Tạm ngừng kinh doanh có bắt buộc nộp báo cáo thuế?
(Công văn số 2621/TCT-KK)

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 200 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13status1 , trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp vẫn phải thực hiện các hoạt động sau: Xem thêm

- Nộp đủ số thuế còn nợ (nếu có);

- Tiếp tục thanh toán các khoản nợ với khách hàng (nếu có)

- Tiếp tục các thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động (nếu có), trừ khi các bên có thỏa thuận tạm dừng

Mặc dù điểm đ Điều 14 Thông tư số 151/2014/TT-BTCstatus2 cho phép miễn nộp hồ sơ thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, nhưng nếu có phát sinh một trong các hoạt động nêu tại Khoản 3 Điều 200 nêu trên thì bắt buộc phải nộp hồ sơ khai thuế.

Cũng trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, nếu phát sinh các hoạt động khác ngoài các hoạt động đã nêu tại Khoản 3 Điều 200, doanh nghiệp vừa phải kê khai thuế, vừa phải làm thủ tục đăng ký hoạt động trở lại

blue-check 29/4/2020 Cho phép nộp trễ thông báo tạm ngừng kinh doanh trong mùa dịch
(Công văn số 5310/BTC-TCT)

Nhằm tăng cường hỗ trợ hộ/cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch, Bộ Tài chính đã yêu cầu cơ quan Thuế chủ động giải quyết cho tất cả các thông báo ngừng/nghỉ kinh doanh của hộ/cá nhân kinh doanh, bất kể thời điểm gửi thông báo ngừng/nghỉ kinh doanh đúng hay trễ hạn. Xem thêm

Ngoài ra, trường hợp có thông báo của cơ quan có thẩm quyền về việc tạm ngừng/nghỉ do dịch bệnh mà ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động của hộ, cá nhân kinh doanh thì cơ quan Thuế phải chủ động kiểm tra, giải quyết việc ngừng/nghỉ của hộ, cá nhân kinh doanh kể từ ngày có thông báo.

blue-check 9/4/2020 Có bắt buộc nộp xong nợ thuế trước khi tạm ngừng kinh doanh?
(Công văn số 2244/ĐKKD-TNXL)

Căn cứ các quy định hiện hành, Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. HCM cho rằng không có cơ sở từ chối hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp (kể cả đăng ký online) trong những trường hợp sau, nếu hồ sơ hợp lệ: Xem thêm

- Bị cơ quan Thuế ra thông báo đã bỏ địa chỉ kinh doanh.

- Không nộp hoặc xuất trình được giấy tờ chứng minh không còn nợ thuế.

Hiện nay, Điều 57 Nghị định 78/2015/NĐ-CPstatus1 không yêu cầu trong hồ sơ tạm ngừng kinh doanh phải có giấy tờ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ thuế. Thay vào đó, Điều 200 Luật Doanh nghiệp chỉ yêu cầu trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ, tiếp tục thanh toán các khoản nợ với khách hàng và người lao động.

Đối với trường hợp bị cơ quan Thuế ra thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh thì cũng chưa đến mức bị thu hồi Giấy chứng nhận ĐKDN (Điều 211 Luật Doanh nghiệp).

Về phía cơ quan ĐKKD, pháp luật hiện hành về đăng ký doanh nghiệp cũng không có quy định việc cơ quan ĐKKD có quyền hạn hay nhiệm vụ rà soát tình trạng hoạt động hiện hữu của doanh nghiệp trên Hệ thống đăng ký doanh nghiệp với thông tin do cơ quan thuế cung cấp khi giải quyết các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hay tạm ngừng kinh doanh.

Ngoài ra, theo Điều 4 Nghị định 78/2015/NĐ-CPstatus1 , cơ quan ĐKKD chỉ chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, không chịu trách nhiệm về những vi phạm của doanh nghiệp và cũng không giải quyết tranh chấp giữa doanh nghiệp với tổ chức, cá nhân khác (trong đó có cơ quan Thuế).

blue-check 17/9/2018 Tạm ngừng kinh doanh dưới 1 năm không được miễn giảm phí môn bài
(Công văn số 3505/TCT-CS)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CPstatus2 , lệ phí môn bài phải nộp theo năm, với mức 3 triệu hoặc 2 triệu đồng/năm tùy thuộc vốn điều lệ trên hay dưới 10 tỷ đồng (riêng chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh là 1 triệu/năm). Xem thêm

Trường hợp doanh nghiệp thông báo tạm ngừng kinh doanh, nếu tạm ngừng trọn năm dương lịch mới được miễn phí môn bài của năm đó. Ngược lại, nếu tạm ngừng kinh doanh không trọn năm thì vẫn phải nộp đủ phí môn bài cả năm, không được giảm cho khoảng thời gian tạm ngưng (khoản 3 Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTCstatus2 ).

blue-check 13/3/2014 Thời gian tạm ngừng kinh doanh được miễn nộp báo cáo hóa đơn
(Công văn số 817/TCT-CS)

Văn bản trả lời một số vướng mắc liên quan đến hóa đơn, bao gồm: Xem thêm

- Sử dụng hóa đơn khi bán hàng vào khu phi thuế quan, XNK tại chỗ;

- Sử dụng hóa đơn khi thay đổi địa chỉ kinh doanh;

- Các nội dung bắt buộc và không bắt buộc trên hóa đơn;

- Lập hóa đơn bán lẻ xăng dầu cho tổng doanh thu người mua không lấy hóa đơn;

- Sử dụng hóa đơn trước khi lập thông báo phát hành;

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Theo đó, Tổng cục Thuế đồng ý cho doanh nghiệp không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (mẫu BC26/AC) trong thời gian tạm ngừng kinh doanh.

Trường hợp chia, tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cùng với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế

blue-check 18/4/2013 Tạm ngừng kinh doanh trọn năm Dương lịch mới được miễn nộp thuế môn bài
(Công văn số 1263/TCT-KK)

Văn bản hướng dẫn việc kê khai nộp thuế môn bài trong trường hợp doanh nghiệp thông báo tạm ngừng kinh doanh 12 tháng. Theo đó, Xem thêm

- Nếu 12 tháng tạm ngừng kinh doanh bắt đầu từ ngày 1/1 đến 31/12, tức nghỉ trọn một năm Dương lịch thì không phải kê khai nộp thuế môn bài cho năm tạm ngưng. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp mở cửa kinh doanh trở lại trước hạn thì phải kê khai nộp thuế môn bài cho cả năm đó. Thời điểm kinh doanh trở lại nếu nằm trong khoảng thời gian 6 tháng cuối năm thì chỉ nộp 50% mức thuế môn bài.

- Nếu 12 tháng tạm ngưng kinh doanh kéo dài từ năm Dương lịch này sang năm Dương lịch khác thì doanh nghiệp vẫn phải kê khai nộp thuế môn bài cho cả năm Dương lịch thứ nhất. Riêng năm Dương lịch thứ hai, nếu thời điểm kinh doanh trở lại bắt đầu từ 6 tháng đầu năm thì nộp 100% mức thuế môn bài; nếu bắt đầu từ 6 tháng cuối năm thì chỉ nộp 50%

THAM KHẢO
blue-check 26/6/2015 Thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh và hoạt động trở lại trước thời hạn
(Thủ tục hành chính số ĐKKD:TNKD)

A. Thành phần hồ sơ Read more

1- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/quay trở lại hoạt động trước thời hạn của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện (mẫu quy định);

2- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);

3- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

4- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);

B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

blue-check 26/6/2015 Thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH hai thành viên trở lên
(Thủ tục hành chính số TNKD:HTV)

A. Thành phần hồ sơ Xem thêm

1- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh (mẫu quy định);

2- Quyết định của Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh (mẫu tham khảo);

3- Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh (mẫu tham khảo);

4- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);

5- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

6- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);

B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

blue-check 26/6/2015 Thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên
(Thủ tục hành chính số TNKD:MTV)

A. Thành phần hồ sơ Xem thêm

1- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh (mẫu quy định);

2- Quyết định của chủ sở hữu hoặc chủ tịch công ty hoặc chủ tịch Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh của công ty;

3- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);

4- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

5- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);

B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

XEM THÊM
blue-check 5/3/2019 Về thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ/cá nhân
(Công văn số 732/TCT-DNNCN)

Văn bản trả lời đề xuất của Cục thuế tỉnh Đắk Lắk liên quan đến thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ/cá nhân kinh doanh.

XỬ PHẠT / KHUYẾN CÁO
blue-check 31/3/2014 Tạm ngừng kinh doanh liên tục quá 2 năm bị xem là bỏ địa chỉ kinh doanh
(Công văn số 1056/TCT-KK)

Theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 80/2012/TT-BTCstatus1 thì thời gian tạm ngừng kinh doanh ghi trên mỗi thông báo của doanh nghiệp tối đa không quá 01 năm và tổng thời gian tạm ngừng liên tục không được quá 02 năm. Xem thêm

Trường hợp doanh nghiệp đã ngừng kinh doanh 02 năm liên tục mà có thông báo tiếp tục tạm ngừng kinh doanh, ghi ngày bắt đầu tạm ngừng là ngày tiếp theo liền kề ngày cuối cùng của thời hạn 02 năm tạm ngừng thì cơ quan Thuế sẽ ra thông báo từ chối

Nếu sau khi có thông báo từ chối, doanh nghiệp vẫn không hoạt động trở lại, không kê khai nộp thuế thì bị xử lý thuế theo diện cơ sở bỏ địa chỉ kinh doanh