LuatVietnam

blue-check Tăng 1% lãi suất tái cấp vốn và tái chiết khẩu kể từ 25/10/2022 English attachment

Quyết định số 1809/QĐ-NHNN ngày 24/10/2022 của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (1 trang)
Posted: 25/10/2022 7:03:33 AM | Latest updated: 25/10/2022 12:58:15 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5565 | Vietlaw: 584
LuatVietnam

Kể từ 25/10/2022, Ngân hàng Nhà nước sẽ điều chỉnh tăng thêm 1% đối với các mức lãi suất sau đây:

1. Lãi suất tái cấp vốn từ 5,0% lên 6,0%/năm

2. Lãi suất tái chiết khấu từ 3,5% lên 4,5%/năm

3. Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng từ 6,0% lên 7,0%/năm

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2022 và thay thế Quyết định 1606/QĐ-NHNNstatus1 ngày 22/9/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Effective Date 25-Oct-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5565

Tệp đính kèm

enflag pdficon QD1809-24102022NHNN[VLO].pdf

Dòng thời gian

Lãi suất

blue-check Nâng mức trần lãi suất gửi tiết kiệm dưới 6 tháng lên 6%/năm English attachment
blue-check Tăng mức trần lãi suất cho vay ngắn hạn VND lên 5,5%/năm English attachment
blue-check Tăng 1% lãi suất tái cấp vốn và tái chiết khẩu kể từ 25/10/2022 English attachment
blue-check Các Ngân hàng thương mại sẽ phải đẩy mạnh chương trình hỗ trợ 2% lãi suất cho doanh nghiệp
blue-check Quy định mới về áp dụng lãi suất rút tiền gửi trước hạn English attachment
blue-check Thủ tục thanh, quyết toán khoản hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp (áp dụng với các ngân hàng)
blue-check Điều chỉnh lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc English attachment
blue-check Giảm lãi suất tiền gởi của Kho bạc Nhà nước và Bảo hiểm tiền gửi tại NHNN English attachment
blue-check Giảm lãi suất tiền gởi của Công ty tài chính xuống còn 0,8%/năm English attachment
blue-check Lãi suất vay vốn của Quỹ phát triển DNNVV: 4,16%/năm English attachment
blue-check Chậm đóng BHXH năm 2019 tính lãi theo mức 1.0666%/tháng
blue-check Thông báo mức lãi suất tính tiền chậm đóng BHXH năm 2017
blue-check Phương pháp tính lãi cho vay và nhận tiền gửi từ 2018 English attachment
blue-check Từ 10/7/2017, lãi suất tái cấp vốn giảm còn 6,25%/năm English attachment
blue-check Ngân hàng Nhà nước yêu cầu chấn chỉnh vi phạm về lãi suất huy động English attachment
blue-check Từ 18/12/2015, lãi suất tiền gửi USD của cá nhân giảm còn 0%/năm English attachment
blue-check Giảm lãi suất cho vay đối với hộ nghèo và hộ SXKD tại vùng khó khăn
blue-check Lãi suất tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu tiếp tục giảm từ 19/5/2015 English attachment
blue-check Lãi suất tiền gởi bằng USD của cá nhân giảm còn 0,75%/năm English attachment
blue-check Lãi suất cho vay ngắn hạn VND giảm còn 7%/năm English attachment