LuatVietnam

blue-check Tăng công suất dự án, hưởng ưu đãi thế nào? English attachment

Công văn số 3246/TCT-CS ngày 31/7/2023 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNDN (1 trang)
Posted: 18/8/2023 11:06:07 AM | Latest updated: 24/8/2023 9:43:08 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5768 | Vietlaw: 625
LuatVietnam

Theo quy định tại điểm 8 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13, trường hợp doanh nghiệp đầu tư thêm vốn, nâng cao công suất của dự án đang hoạt động thuộc địa bàn ưu đãi thuế TNDN, nếu đáp ứng tiêu chí về dự án đầu tư mở rộng thì được lựa chọn hưởng ưu đãi theo mức của dự án ban đầu cho thời gian còn lại (gồm mức thuế suất, thời gian miễn giảm thuế nếu có) hoặc hưởng ưu đãi về thời gian miễn, giảm thuế (không áp dụng thuế suất ưu đãi) bằng với mức của dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn ưu đãi.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5768

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Dự án đầu tư mở rộngCập nhật đến: 30-Aug-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu