LuatVietnam

light-check Tăng phí BVMT đối với khai thác khoáng sản tại Hà Nội kể từ 1/1/2023

Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 6/7/2022 của Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội về việc sửa đổi mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội (3 trang)
Posted: 19/7/2022 1:40:11 PM | Latest updated: 25/7/2022 8:20:26 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5501
LuatVietnam

ghị quyết điều chỉnh tăng mức thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn TP. Hà Nội.

Theo đó, kể từ 1/1/2023, cơ sở khai thác khoáng sản trên địa bàn TP. Hà Nội phải nộp phí bảo vệ môi trường tương ứng với từng loại khoáng sản như sau:

- 8.000 đồng/m3 đối với đá làm vật liệu xây dựng thông thường;

- 4.800 đồng/tấn đối với các loại đá khác (Đá vôi, đá sét làm xi măng, Puzolan);

- 7.600 đồng/m3 đối với các loại cát khác (Cát san lấp, cát xây dựng);

- 3.200 đồng/m3 đối với đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình;

- 3.200 đồng/m3 đối với đất sét, đất làm gạch, ngói;

- 11.200 đồng/m3 đối với cao lanh;

- 4.800 đồng/m3 đối với nước khoáng thiên nhiên;

- 16.000 đồng/tấn đối với than bùn.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5501

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Khoáng sản

blue-check Về thủ tục xuất khẩu khoáng sản sau khi giấy phép khai thác hết hạn
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản và tài nguyên nước tại Hà Nội
blue-check Hải quan sẽ tăng cường giám sát kinh doanh TN-TX cát
blue-check Xuất khẩu kẽm oxit phải có giám định của Trung tâm Kỹ thuật đo lường chất lượng 3
blue-check Dự thảo về sửa đổi quy định hạch toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
light-check Tăng phí BVMT đối với khai thác khoáng sản tại Hà Nội kể từ 1/1/2023
blue-check Kim loại hiếm có bị tính thuế GTGT khi xuất khẩu?
blue-check Mặt hàng cát tạm thời vẫn đang dừng xuất khẩu English attachment
blue-check Thay mới một số thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản và tài nguyên nước (tại Hà Nội)
blue-check Đá xây dựng chỉ được xuất khẩu sau khi đã gia công, chế biến
blue-check Lưu ý về hồ sơ xuất khẩu đá vôi
blue-check Về việc lấy mẫu khoáng sản để phân tích hoặc kiểm định khi xuất khẩu
blue-check Về điều kiện xuất khẩu vôi và đôlômit nung English attachment
blue-check Về giấy phép khai thác tận thu đá vôi
blue-check Lộ trình tăng thuế xuất khẩu đối với đá tự nhiên English attachment
blue-check Thay mới Danh mục chủng loại và tiêu chuẩn chất lượng của khoáng sản xuất khẩu English attachment
blue-check "Cát tiêu chuẩn" có được phép xuất khẩu? English attachment
blue-check Thu được khoáng sản khi thi công công trình phải nộp phí BVMT
blue-check Xuất khẩu khoáng sản vào DNCX được tự cam kết về nguồn gốc
blue-check Thay mới Danh mục và điều kiện xuất khẩu khoáng sản English attachment