LuatVietnam

light-check Tăng phí thẩm định cấp phép lưu hành thiết bị y tế English attachment

Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30/8/2023 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế (6 trang)
Posted: 31/8/2023 11:05:16 AM | Latest updated: 14/9/2023 4:21:54 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5776 | Vietlaw: 630
LuatVietnam

Thông tư ban hành Biểu phí mới trong lĩnh vực y tế, gồm: phí thẩm định cấp phép xuất nhập khẩu chế phẩm diệt khuẩn, diệt côn trùng; phí thẩm định cấp giấy phép lưu hành, xuất nhập khẩu thiết bị y tế và phí thẩm định điều kiện hành nghề trong lĩnh vực y tế.

Theo đó, so với Biểu phí cũ, Biểu phí mới đã điều chỉnh tăng phí thẩm định cấp mới số lưu hành trang thiết bị y tế loại C, D từ 5 triệu lên 6 triệu đồng/hồ sơ.

Phí thẩm định cấp; cấp lại; cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề KCB; cấp lại chứng chỉ hành nghề KCB đối với người bị thu hồi... tăng từ 360.000 lên 430.000 đồng/lần.

Các loại phí khác không có tăng, giảm mức thu.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/10/2023.

Thay thế Thông tư số 278/2016/TT-BTCstatus3 ngày 14/11/2016 và Thông tư số 11/2020/TT-BTCstatus3 ngày 20/02/2020.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 16-Oct-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5776

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian