LuatVietnam

Tặng phí vận chuyển khi mua hàng có được xem là khuyến mại?

Cập nhật 3/9/2022 | Đăng tải: LVN.5531

hoi Nguyễn Thanh Tuấn (TP. HCM)
Theo Điều 9 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP đây là hình thức khuyến mại tặng hàng hóa, dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc sử dụng hàng hóa, dịch vụ hay tặng hàng hóa, dịch vụ không thu tiền không kèm theo việc sử dụng hàng hóa, dịch vụ?

luat Bộ Công Thương:

Trường hợp thương nhân cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán/sàn giao dịch thương mại điện tử tặng mã khuyến mại có nội dung ưu đãi tặng tiền trừ vào giá trị đơn hàng, tặng phí vận chuyển... cho khách hàng sử dụng dịch vụ trung gian thanh toán/sàn giao dịch thương mại điện tử như đã đề cập thuộc hình thức khuyến mại tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền không kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, được quy định tại Khoản 2, Điều 9 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Khuyến mại, khuyến mãi

otvet Giá tính thuế TNCN đối với tài sản trúng thưởng có bao gồm tiền thuế VAT?
otvet Chiết khấu thương mại trả cho cá nhân được hiểu là đã trừ thuế
otvet Nhiều thương nhân kết hợp khuyến mại, xác định giá trị khuyến mại như thế nào?
otvet Một đơn hàng có được áp dụng đồng thời chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán?
otvet Tặng phí vận chuyển khi mua hàng có được xem là khuyến mại?
otvet Ghi hàng tặng khuyến mại trên hóa đơn điện tử như thế nào?
otvet Giá trị dịch vụ khuyến mại được xác định theo cơ sở nào?
otvet Chủ sàn thương mại điện tử có được tung khuyến mại?
otvet Dịch vụ thanh toán và sàn thương mại điện tử được phép tung khuyến mại
otvet Xuất hàng khuyến mại cho các hộ khoán có phải trích nộp thuế?
otvet Hàng biếu tặng vẫn được khấu trừ thuế đầu vào với thuế đầu ra
otvet Các khoản chiết khấu, khuyến mại có được giảm 2% thuế GTGT?
otvet Có được thuê đơn vị khác thực hiện thay thủ tục khuyến mại?
otvet Khoản chiết khấu bắt buộc ghi rõ trên hóa đơn
otvet Thận trọng khi dùng rượu bia làm quà khuyến mại
otvet Từ 1/8/2021, chiết khấu cho hộ khoán phải nộp thay 1% thuế GTGT và 0,5% thuế TNCN
otvet Tặng phiếu mua hàng online có phải đăng ký khuyến mại?
otvet Miễn đăng ký chương trình chiết khấu thương mại với Sở Công thương
otvet Xác định hạn mức khuyến mại của đại lý như thế nào?
otvet Đại lý có được quyền tự khuyến mại?