LuatVietnam

blue-check TCHQ trả lời EUROCHARM về việc nhập khẩu xe nguyên chiếc, xác định trị giá hải quan...

Công văn số 5641/TCHQ-CCHĐH ngày 23/12/2022 của Tổng cục Hải quan về việc trả lời khuyến nghị tại Sách trắng của Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu (EuroCham) 2022/2023 (26 trang)
Posted: 8/2/2023 8:23:29 AM | Latest updated: 8/2/2023 3:56:09 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5633
LuatVietnam

Văn bản trả lời các khuyến nghị sau đây của Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu (EUROCHARM):

1. Về việc nhập khẩu xe nguyên chiếc với số tham chiếu linh kiện trên tờ khai xe khác.

2. Về việc công bố thông tin tự nguyện, cho phép doanh nghiệp chủ động thông báo cho cơ quan hải quan về chênh lệch hàng tồn kho

3. Về việc khai báo sai về mối quan hệ đặc biệt và áp dụng phương pháp giá trị giao dịch

4. Về việc xác định trước trị giá hải quan

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5633

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chính sách Hải quan

blue-check Dự án chấm dứt hoạt động, có phải truy nộp số thuế được miễn của nguyên liệu nhập khẩu?
blue-check Hải quan tạm hoãn các cuộc kiểm tra sau thông quan trong năm 2023
blue-check Thông báo cơ sở gia công sau thời điểm nhập khẩu lô hàng nguyên liệu đầu tiên sẽ không được miễn thuế
blue-check Hàng lưu tại kho ngoại quan mùa dịch chỉ được gia hạn tái xuất đến 31/12/2023 English attachment
blue-check Hải quan TP. HCM khuyến cáo doanh nghiệp nộp đúng hạn báo cáo sử dụng hàng miễn thuế
blue-check Các lưu ý khi doanh nghiệp muốn đưa hàng nhập khẩu về kho bảo quản
blue-check Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh của ngành Hải quan năm 2023
blue-check Doanh nghiệp không phải trả chi phí kiểm tra thực tế container
blue-check Doanh nghiệp kinh doanh kho bãi không được phép giao hàng cho các xe vi phạm về quá khổ, quá tải
blue-check Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác giữa Hải quan và Doanh nghiệp English attachment
blue-check Điều kiện miễn thuế đối với hàng gia công cho tặng từ thiện tại Việt Nam
blue-check Đề án thí điểm cho phép ngân hàng thương mại thu thuế XNK thay cho Hải quan English attachment
blue-check Thông báo tình hình sử dụng hàng miễn thuế phải thực hiện đến khi dự án chấm dứt hoạt động
blue-check Khoản giảm giá hàng nhập khẩu để dùng thử không được trừ khi tính thuế nhập khẩu
blue-check Hàng hóa XNK tại chỗ vẫn bị kiểm tra trị giá hải quan
blue-check TCHQ trả lời EUROCHARM về việc nhập khẩu xe nguyên chiếc, xác định trị giá hải quan...
blue-check Điều kiện miễn thuế XNK đối với hàng gia công và SXXK của doanh nghiệp FDI
blue-check Hải quan các tỉnh bị nhắc nhở vì kiểm tra thực tế hàng quá cảnh quá mức cần thiết
blue-check Chi cục Hải quan có quyền ra quyết định cưỡng chế làm thủ tục hải quan
blue-check Tái nhập hàng xuất khẩu từ kho ngoại quan có được miễn thuế? English attachment