LuatVietnam

blue-check TCHQ từ chối kiến nghị cho phép miễn thuế hàng NK tại chỗ để SXXK

Công văn số 3490/TCHQ-TXNK ngày 23/8/2022 của Tổng cục Hải quan về hàng hóa nhập khẩu tại chỗ để sản xuất xuất khẩu (2 trang)
Posted: 26/8/2022 4:20:14 PM | Latest updated: 29/8/2022 9:05:52 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5527
LuatVietnam

Liên quan đến kiến nghị xem xét sửa đổi chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK, Tổng cục Hải quan yêu cầu thực hiện theo đúng quy định hiện hành tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP và hướng dẫn tại các Công văn số 5529/TCHQ-TXNK ngày 24/11/2021, số 1320/TCHQ-TXNK ngày 15/4/2022, số 3194/TCHQ-TXNK ngày 3/8/2022.

Theo đó, hàng NK tại chỗ để SXXK không được miễn thuế như hàng NK tại chỗ để gia công xuất khẩu là do chính sách quản lý của 02 loại hình này có sự khác nhau. Tuy nhiên, doanh nghiệp sẽ được hoàn lại số thuế nhập khẩu đã nộp sau khi xuất khẩu sản phẩm. Chi tiết xem Công văn số 1320/TCHQ-TXNK ngày 15/4/2022.

Ngoài ra, không phải mọi trường hợp NK tại chỗ để SXXK đều phải nộp thuế nhập khẩu, chẳng hạn nếu NK tại chỗ từ DNCX, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan có thể được miễn thuế; ngược lại, nếu NK tại chỗ từ doanh nghiệp nội địa khác thì phải nộp thuế. Chi tiết xem STT 16, STT 32 Phụ lục ban hành kèm Công văn số 5529/TCHQ-TXNK ngày 24/11/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5527

Tệp đính kèm

Lược đồ

XNK tại chỗCập nhật đến: 31-Aug-2022

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chính sách thuế

blue-check Khẩn trương nộp giấy đề nghị ân hạn thuế năm 2022 trước ngày 30/9
blue-check Thủ tục ân hạn nộp thuế năm 2022
blue-check TCHQ từ chối kiến nghị cho phép miễn thuế hàng NK tại chỗ để SXXK
blue-check Chính phủ giục Bộ Tài chính trình đề xuất giảm thuế, phí liên quan đến xăng dầu và tiêu dùng
blue-check Giấy đề nghị ân hạn thuế năm 2022 có thể nộp trực tuyến nhưng phải trước 1/10/2022
blue-check Chính sách thuế GTGT, thuế TNDN đối với dự án sản xuất phần mềm
blue-check Những điểm giống và khác nhau của chính sách ân hạn thuế năm 2022 so với 2021
blue-check Thuế GTGT, TNDN và tiền thuê đất năm 2022 được ân hạn nộp thêm 4 - 6 tháng English attachment
blue-check Doanh thu từ việc mở rộng nhà xưởng chỉ để cho thuê không được hưởng ưu đãi thuế TNDN
blue-check Giải đáp về chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK
blue-check Định hướng các chính sách thuế đến năm 2030 English attachment
blue-check Nhiều Luật thuế sẽ được sửa đổi trong giai đoạn 2022 - 2025
blue-check Dự thảo chính sách ân hạn thuế năm 2022
blue-check Sẽ có Nghị định gia hạn nộp thuế năm 2022
blue-check Các ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng English attachment
blue-check Sẽ có Nghị định gia hạn nộp thuế năm 2022 ngay trong tháng 3
blue-check Tổng hợp chính sách thuế từ năm 2020 - 2022 hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch
blue-check Dịch vụ được giảm 2% thuế phải lập hóa đơn riêng
blue-check Hướng dẫn xác định hàng hóa nhập khẩu không được giảm 2% thuế GTGT English attachment
blue-check Bộ Tài chính sẽ sớm tháo gỡ các vướng mắc của chính sách giảm thuế VAT