LuatVietnamLogo

blue-check TCHQ từ chối phân tích phân loại mã HS cho hàng đã nhập khẩu

Công văn số 9557/TXNK-PL ngày 9/9/2020 của Cục Thuế xuất nhập khẩu về việc đề nghị xác định mã HS của hàng hóa nhập khẩu (2 trang)
Posted: 16/10/2020 9:47:43 AM | Latest updated: 18/10/2020 10:37:10 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5067
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan lưu ý thủ tục xác định trước mã số HS quy định tại Điều 24 Nghị định 08/2015/NĐ-CPstatus2 (sửa đổi tại khoản 11 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CPstatus2 ) chỉ áp dụng đối với hàng hóa dự kiến nhập khẩu, tức thực tế chưa nhập.

Đối với hàng hóa đã nhập khẩu, nếu có vướng mắc về mã số HS thì doanh nghiệp phải liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Thông tin
Đăng tảiBản tin LuatVietnam số 5067
Tệp đính kèm