LuatVietnam

blue-check Tham gia kiểm định xây dựng không cần có chứng chỉ năng lực

Công văn số 2927/BXD-GĐ ngày 2/8/2022 của Bộ Xây dựng về việc giải đáp về công tác kiểm định chất lượng công trình công nghiệp nặng (1 trang)
Posted: 23/8/2022 1:34:01 PM | Latest updated: 25/8/2022 8:12:57 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5524
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 2 Điều 83 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, tổ chức tham gia kiểm định xây dựng không bắt buộc phải có chứng chỉ năng lực.

Tuy nhiên, tổ chức kiểm định xây dựng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện năng lực tương ứng với hạng năng lực và phạm vi hoạt động theo quy định tại Điều 97 Nghị định 15/2021/NĐ-CP .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5524

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hành nghề xây dựng

blue-check Tham gia kiểm định xây dựng không cần có chứng chỉ năng lực
blue-check Có thể đăng ký sát hạch trước khi nộp hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng
blue-check Chỉ huy trưởng công ty xây dựng phải có HĐLĐ English attachment
blue-check Chứng chỉ thiết kế hạng I có thể thiết kế tất cả các cấp công trình
blue-check Chi nhánh tại Việt Nam của công ty xây dựng nước ngoài phải đảm bảo điều kiện về năng lực English attachment
blue-check Nhà thầu xây dựng nước ngoài phải xin giấy phép trước khi hoạt động English attachment
blue-check Về căn cứ xử lý chứng chỉ hành nghề giả trong lĩnh vực xây dựng
blue-check Quản lý chi phí dự án xây dựng phải có Chứng chỉ định giá
blue-check Điều kiện cấp chứng chỉ quản lý công trình dân dụng hạng II
blue-check Được thực hiện cả phần lắp đặt thiết bị nếu có chứng chỉ thi công xây dựng
blue-check Kỹ sư quy hoạch đô thị ít nhất phải có bằng Đại học
blue-check Giấy phép thầu mặc nhiên hết hiệu lực sau khi Hợp đồng liên danh kết thúc
blue-check Không bắt buộc xuất trình Chứng chỉ hành nghề xây dựng khi ĐKKD
blue-check Không bị hạn chế độ tuổi khi xin cấp Chứng chỉ hành nghề xây dựng
blue-check Không bắt buộc xin Giấy phép thầu khi đã có pháp nhân tại Việt Nam
blue-check Không bắt buộc chứng minh năng lực xây dựng khi đăng ký kinh doanh ngành xây dựng
blue-check Về việc cấp Giấy phép thầu cho Nhà thầu xây dựng nước ngoài tại Việt Nam