LuatVietnam

blue-check Thẩm quyền quản lý hoạt động hóa chất tại TP. HCM từ 5/9/2023

Quyết định số 36/2023/QĐ-UBND ngày 25/8/2023 của UBND TP. HCM về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về hoạt động hóa chất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 (10 trang)
Posted: 29/8/2023 1:28:23 PM | Latest updated: 29/8/2023 3:33:58 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5773
LuatVietnam

Quyết định sửa đổi, bổ sung về phân quyền quản lý hoạt động hóa chất giữa các Sở, ngành trên địa bàn TP. HCM.

Theo đó, Sở Công thương sẽ quản lý hoạt động hóa chất sử dụng trong công nghiệp, hóa chất là tiền chất sử dụng trong công nghiệp, cụ thể gồm: hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện; hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh; hóa chất nguy hiểm phải xây dựng kế hoạch phòng ngừa; hóa chất phải khai báo; hóa chất độc phải xây dựng phiếu kiểm soát mua bán; hóa chất phải xây dựng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố và tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp.

Sở Y tế sẽ quản lý hoạt động hóa chất bào chế dược, hóa chất sử dụng trong chất diệt khuẩn, diệt côn trùng trong gia dụng và y tế, dược phẩm, cụ thể gồm: hoạt chất cấm sử dụng trong chế phẩm diệt khuẩn, diệt côn trùng; hoạt chất hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt khuẩn, diệt côn trùng; hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn, diệt côn trùng được phép đăng ký để dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; chất ma túy và tiền chất.

Sở Nông nghiệp sẽ quản lý hoạt động hóa chất sử dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, thú y, bảo vệ thực vật, bảo quản, chế biến nông sản, lâm sản, hải sản, cụ thể gồm: hóa chất được phép sử dụng trong nuôi trồng thủy sản; hóa chất sử dụng trong thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; thuốc, hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng trong thú y; thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam; thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam; thuốc BVTV hạn chế sử dụng ở Việt Nam; thuốc BVTV cấm sử dụng ở Việt Nam; hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng trong thức ăn chăn nuôi; nguyên liệu được phép sử dụng làm thức ăn chăn nuôi; các hoạt chất thuốc thú y được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi; phân bón và nguyên liệu sử dụng làm phân bón.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm sẽ quản lý hoạt động phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến được phép sử dụng trong thực phẩm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/9/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 5-Sep-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5773

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu