LuatVietnam

blue-check Thành lập Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Quyết định số 26/2022/QĐ-TTg ngày 16/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (5 trang)
Posted: 19/12/2022 8:00:58 AM | Latest updated: 20/12/2022 2:10:33 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5605
LuatVietnam

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, là một doanh nghiệp nhà nước được tổ chức quản lý dưới hình thức Công ty TNHH MTV.

Tên giao dịch quốc tế là Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation; tên viết tắt là VSDC.

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam sẽ kế thừa tất cả quyền lợi, trách nhiệm của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, có chức năng tổ chức thực hiện việc đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán chứng khoán; giám sát hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán theo quy định pháp luật.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 171/2008/QĐ-TTgstatus1 ngày 18/12/2008.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 16-Dec-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5605

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Chứng khoán

blue-check Thành lập Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
blue-check Bộ Tài chính khuyến cáo doanh nghiệp thanh toán đúng hạn gốc và lãi trái phiếu
blue-check Bán chứng khoán của cá nhân phải trích nộp 0,1% thuế
blue-check Sửa đổi hàng loạt các quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp English attachment
blue-check Phương án kiểm tra việc tăng, giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần English attachment
blue-check Thay mới Quy chế sử dụng Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh
blue-check Sửa đổi Quy chế giao dịch chứng khoán niêm yết
blue-check Thay mới thủ tục đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế
blue-check Thay mới Quy chế thanh toán giao dịch chứng khoán
blue-check Thay mới Quy chế hoạt động của thành viên lưu ký chứng khoán tại VSD
blue-check Quy định mới về đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế English attachment
blue-check Nhà đầu tư chứng khoán chỉ được chia lợi tức từ Quỹ thành viên sau khi đã nộp xong thuế English attachment
blue-check Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh kể từ 1/6/2022
blue-check Sẽ siết chặt quy định về phát hành và chào bán trái phiếu doanh nghiệp
blue-check "Tư vấn đầu tư tài chính" có bị tính thuế GTGT?
blue-check Sẽ tăng cường xử phạt vi phạm về phát hành và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp
blue-check Từ 25/5/2022, dừng trích lập dự phòng đầu tư trái phiếu Chính phủ English attachment
blue-check Quy trình đăng ký giao dịch chứng khoán qua Cổng trực tuyến của VSD
blue-check Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết
blue-check Hướng dẫn lập Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước (dành cho công ty chứng khoán) English attachment