LuatVietnam

Thanh toán hợp đồng trọn gói có căn cứ theo khối lượng thực tế thi công?

Cập nhật 7/5/2022 | Đăng tải: LVN.5455

hoi Võ Ngọc Sử (Quảng Trị)
Cơ quan tôi ký hợp đồng với nhà thầu A thi công xây dựng công trình đường giao thông nông thôn, gồm các hạng mục nền đường, mặt đường… theo loại hợp đồng trọn gói.
Trong thời gian nhà thầu A thi công, nếu một phần khối lượng đào, đắp đất nền đường thuộc phạm vi công việc của nhà thầu A được nhà thầu khác tự thi công để tạo mặt bằng phục vụ riêng cho công trình của họ thì phần khối lượng công việc trên nhà thầu A làm hồ sơ thanh toán có được không?

luat Bộ Xây dựng:

Nội dung câu hỏi của ông Võ Ngọc Sử chưa nêu rõ nguồn vốn đầu tư xây dựng, thời điểm ký hợp đồng và các quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng nên Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở để hướng dẫn cụ thể.

Trường hợp hợp đồng xây dựng nêu câu hỏi thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng thì quy định về quản lý giá hợp đồng trọn gói tại Điểm a, Khoản 3 Điều 15; thanh toán và hồ sơ thanh toán hợp đồng tại Điều 19 và Điều 20; điều chỉnh hợp đồng, nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng và điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng trọn gói tại Điều 35, Điều 36, Điều 37.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Xây dựng

otvet Chỉ huy trưởng có được quyền ký biên bản nghiệm thu công trình?
otvet Chứng chỉ giám sát lắp đặt thiết bị được phép hành nghề trong những lĩnh vực nào?
otvet Mua đất dự án để xây nhà, có cần yêu cầu chủ dự án cấp giấy thông báo khởi công?
otvet Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề xây dựng
otvet Thanh toán hợp đồng trọn gói có căn cứ theo khối lượng thực tế thi công?
otvet Dự án tại Việt Nam có được lập hồ sơ hoàn công bằng tiếng nước ngoài?
otvet Cách tính chi phí thiết kế cho dự án có nhiều loại công trình
otvet Người chủ trì thiết kế có được kiêm nhiệm làm giám sát trưởng công trình?
otvet Hợp đồng xây dựng trọn gói có được thanh toán riêng chi phí nhà tạm?
otvet Có cần ký phụ lục hợp đồng xây dựng nếu phát sinh thêm khối lượng?
otvet Tính thuế GTGT cho dịch vụ tư vấn xây dựng như thế nào?
otvet Cơ sở lắp đặt thiết bị công trình có được coi là nhà thầu phụ?
otvet Cách tính định mức dự toán theo chiều cao công trình
otvet Xây nhà trái phép, có được nộp tiền để tồn tại?
otvet Dự án dưới 15 tỷ được miễn thẩm định tại cơ quan quản lý xây dựng
otvet Xây dựng kho chứa vật liệu nổ có cần thẩm định thiết kế?
otvet Đơn vị giám sát thi công có phải ghi nhật ký giám sát?
otvet Áp dụng đơn giá nào để thanh toán khối lượng xây dựng phát sinh thêm?
otvet Giảm quy mô xây dựng có phải điều chỉnh lại giấy phép?
otvet Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng II