LuatVietnamLogo

blue-check Thay đổi cách tính và hưởng trợ cấp mất việc, thôi việc English attachment

Nghị định số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CPstatus2 ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động (7 trang)
Posted: 25/10/2018 11:25:28 AM | Latest updated: 28/3/2019 1:35:36 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 4580 | Vietlaw: 379

LuatVietnam

So với quy định hiện hành, quyền lợi về trợ cấp mất việc và thôi việc có một số thay đổi lớn.

Theo đó, thâm niên đã tính hưởng trợ cấp thôi việc trước đó (nếu có) sẽ không còn được tính hưởng trợ cấp mất việc về sau (khoản 5 Điều 1 ).

Ngoài ra, đối với trợ cấp thôi việc, những khoảng thời gian sau đây sẽ không còn được tính trợ cấp thôi việc: thời gian thử việc, học nghề, tập nghề; thời gian bị tạm giữ, tạm giam cho dù sau đó được kết luận vô tội.

Đối với thời gian tham gia BHTN bị giảm trừ khi tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc, theo bổ sung tại Nghị định này thì khoảng thời gian được tính là thời gian đã đóng BHTN theo quy định của pháp luật về BHTN cũng bị giảm trừ.

Tuy nhiên, có một số khoảng thời gian mới sẽ được tính trợ cấp thôi việc, như: thời gian nghỉ việc để điều trị, phục hồi chức năng lao động sau khi bị TNLĐ-BNN; thời gian nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân có hưởng lương.

Về thời hạn thanh toán các chế độ khi chấm dứt HĐLĐ, khoản 8 Điều 1 Nghị định cho phép doanh nghiệp được giãn thời hạn chi trả (tối đa 30 ngày) trong một số trường hợp đặc biệt khác, như: sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản theo Điều 45 BLLĐ.

Thêm nữa, tiền lương làm căn cứ tính mức bồi thường khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái luật được quy định rõ "là tiền lương theo HĐLĐ tại thời điểm doanh nghiệp hoặc người lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái luật" (khoản 10 Điều 1).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2018.

Bãi bỏ Điều 7 và khoản 1, khoản 3 Điều 10 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXHstatus2 ngày 16/11/2002.

Xem Văn bản hợp nhất số 4753/VBHN-BLĐTBXH ngày 12/11/2018.
KimPhung
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Thông tin
Hiệu lực15/12/2018 (d/m/yyyy)
Đăng tảiBản tin LuatVietnam số 4580
Tệp đính kèm

Xem thêm:

nexto  Trợ cấp thôi việc không thể chi trả trước khi chấm dứt HĐLĐ (6/9/2018) 

nexto  Chấm dứt HĐLĐ trước hạn có bị mất trợ cấp thôi việc? (30/8/2018) 

nexto  Phải trả trợ cấp thôi việc cho thời gian nghỉ thai sản (7/8/2018) 

nexto  Không có chế độ trợ cấp cho con của người khuyết tật (29/7/2018) 

nexto  Nghỉ việc do sáp nhập công ty được hưởng trợ cấp mất việc (31/7/2018) 

nexto  Nghỉ dưỡng sức trong thời gian báo trước có bị mất trợ cấp thôi việc? (10/7/2018) 

nexto  Trợ cấp thôi việc trả cao hơn luật định phải chịu thuế TNCN (11/9/2018) 

nexto  Giải thể công ty, trả trợ cấp mất việc hay trợ cấp thôi việc? (15/7/2018) 

nexto  Thời gian không đóng BHTN phải thanh toán trợ cấp thôi việc (19/7/2018) 

nexto  Thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ trước hạn vẫn được hưởng trợ cấp thôi việc (20/6/2018) 

Lao động - Việc làm