LuatVietnam

blue-check Thay mới Bảng mã loại hình XNK English attachment

Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng (12 trang)
Posted: 19/5/2021 9:48:58 AM | Latest updated: 19/8/2022 3:06:42 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5208 | Vietlaw: 511
LuatVietnam

Quyết định thay mới Bảng mã loại hình XNK, áp dụng thống nhất kể từ ngày 1/6/2021.

So với Bảng mã loại hình cũ ban hành tại Công văn số 2765/TCHQ-GSQL, Bảng mã này có bổ sung một số mã loại hình mới và điều chỉnh phạm vi áp dụng của một số mã loại hình cũ.

Theo đó, các mã loại hình mới được bổ sung thêm bao gồm: C12 (dùng cho hàng từ kho ngoại quan xuất đi nước ngoài); A43 (dùng cho hàng nhập khẩu thuộc Chương trình ưu đãi thuế linh kiện ô tô); A44 (dùng cho hàng tạm nhập để bán tại cửa hàng miễn thuế).

Một số mã loại hình xuất khẩu có điều chỉnh phạm vi áp dụng gồm:

- B11: áp dụng thêm cho hàng xuất khẩu tại chỗ theo chỉ định của bên nước ngoài.

- B13: áp dụng thêm cho hàng xuất khẩu tại chỗ có nguồn gốc nhập khẩu và xuất khẩu nguyên liệu, vật tư dư thừa của hoạt động SXXK.

- B12: áp dụng thêm cho hàng xuất đặt gia công nhưng không tái nhập mà biếu, tặng, tiêu hủy... ở nước ngoài hoặc trong khu PTQ, DNCX.

Một số mã loại hình nhập khẩu có điều chỉnh phạm vi áp dụng gồm:

- A11: áp dụng thêm cho hàng nhập khẩu tại chỗ để kinh doanh tiêu dùng.

- A12: áp dụng thêm cho hàng nhập khẩu tại chỗ để kinh doanh sản xuất.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2021 và thay thế Công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jun-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5208

Tệp đính kèm

enflag pdficon QD1357_18052021TCHQ[ENGLISH].pdf

Dòng thời gian

Xuất nhập khẩu

blue-check Các lưu ý khi tái xuất hàng tạm nhập, quá cảnh, chuyển khẩu
light-check Công bố hạn ngạch nhập khẩu trứng và thuốc lá từ EAEU giai đoạn 2023 - 2027 English attachment
blue-check Quá trình tiêu hủy phế liệu tồn đọng sẽ được Hải quan giám sát chặt chẽ
blue-check Sẽ tăng cường giám sát hàng xuất khẩu tráo với hàng quá cảnh để trốn thuế
blue-check Tờ khai xuất khẩu sản phẩm không cần ghi danh sách các tờ khai nhập nguyên liệu
blue-check Các lưu ý về mã loại hình và chính sách thuế khi tái nhập hàng xuất khẩu
blue-check Các giải đáp của TCHQ về chính sách thuế và thủ tục xuất nhập khẩu
blue-check Hàng hóa chuyên ngành nhập khẩu từ 30/12/2022 phải kê khai theo mã HS mới English attachment
blue-check Nhập khẩu xơ bông có bị quản lý như phế liệu? English attachment
blue-check Bãi bỏ Thông tư ban hành danh mục hàng nhập khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ GTVT English attachment
blue-check Hải quan sẽ tăng cường xử lý buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa
blue-check Đơn giản hóa thủ tục nhập khẩu dây chuyền đã qua sử dụng đối với doanh nghiệp/dự án công nghệ cao English attachment
blue-check Về thủ tục hải quan đối với hoạt động XNK tại chỗ English attachment
blue-check Có thể nhập khẩu thuốc lá điện tử vào kho ngoại quan để chờ tái xuất
blue-check Chi nhánh nhập khẩu hàng hóa có cần giấy ủy quyền của Công ty? English attachment
blue-check Danh mục hàng hóa XNK 2022 đã bị lùi hiệu lực áp dụng đến 30/12/2022
blue-check Thông tin hàng hóa trên tờ khai xuất khẩu và nhập khẩu tại chỗ phải tương đồng
blue-check Lùi hiệu lực áp dụng Danh mục hàng hóa XNK 2022 đến 30/12/2022 English attachment
blue-check Lùi hiệu lực áp dụng Danh mục hàng hóa XNK mới đến 30/12/2022
blue-check Đính chính hướng dẫn về Tờ khai xác nhận hàng viện trợ nhập khẩu