LuatVietnam

blue-check Thay mới biểu mẫu báo cáo thống kê ngành đầu tư

Thông tư số 19/2022/TT-BKHĐT ngày 10/8/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê (126 trang)
Posted: 30/8/2022 7:40:33 AM | Latest updated: 5/9/2022 9:24:16 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5529
LuatVietnam

Thông tư ban hành mới các biểu mẫu, danh mục chỉ tiêu báo cáo thống kê thuộc ngành đầu tư, đấu thầu và đăng ký doanh nghiệp, cụ thể gồm:

1. Phụ lục số I. Biểu mẫu báo cáo về đăng ký doanh nghiệp

2. Phụ lục số II. Biểu mẫu báo cáo về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

3. Phụ lục số III. Biểu mẫu báo cáo về phát triển hợp tác xã

4. Phụ lục số IV. Biểu mẫu báo cáo về đầu tư

5. Phụ lục số V. Biểu mẫu báo cáo về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế

6. Phụ lục số VI. Giải thích các biểu mẫu báo cáo

7. Phụ lục số VII. Danh mục chỉ tiêu thống kê về giám sát và đánh giá đầu tư

8. Phụ lục số VIII. Danh mục chỉ tiêu thống kê về quản lý đấu thầu

9. Phụ lục số IX. Danh mục chỉ tiêu thống kê ngành thống kê

10. Phụ lục số X. Danh mục chỉ tiêu thống kê về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Oct-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5529

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Đầu tư trong nước

blue-check Thủ tục dừng nhập khẩu hàng thuộc Danh mục miễn thuế
blue-check Hàng nhập khẩu cho dự án xử lý chất thải rắn có được miễn thuế? English attachment
blue-check Về thủ tục dừng nhập khẩu hàng hóa miễn thuế
blue-check Về mức tối thiểu phải nộp cho Nhà nước khi thực hiện dự án có sử dụng đất
blue-check Sắp tăng cường thanh tra các dự án chậm tiến độ sử dụng đất trên cả nước
blue-check Thay mới Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội
blue-check Năm 2022, Bộ KH&ĐT bổ sung thêm 2 cuộc thanh tra về khu công nghiệp tại Quảng Nam và Vĩnh Phúc
blue-check Tổng hợp thủ tục đầu tư dự án có sử dụng đất tại Hà Nội
blue-check Thực hiện dự án tại Khu công nghệ thông tin tập trung có được ưu đãi? English attachment
blue-check 13 quy trình về chấp thuận đầu tư và điều chỉnh dự án đầu tư tại TP. HCM
blue-check Thay mới biểu mẫu báo cáo thống kê ngành đầu tư
blue-check Ngành nghề thương mại bổ sung thêm nếu không gắn với dự án sẽ không được ưu đãi
blue-check Dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp được miễn thuế TNDN 2 năm
blue-check Về thẩm quyền và nội dung thẩm định tổng mức đầu tư điều chỉnh của dự án nhà ở
blue-check Quy định mới về thành lập khu công nghiệp, khu kinh tế English attachment
blue-check Sẽ tăng cường giám sát các dự án đầu tư trong khu công nghiệp và khu kinh tế
blue-check Sửa đổi điều kiện, thủ tục đầu tư dự án bằng đất mua, thuê hoặc nhận góp vốn (tại Hà Nội)
blue-check Thí điểm ủy quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất rừng để thực hiện dự án (tại Nghệ An và Thanh Hóa) English attachment
blue-check Danh mục thủ tục đầu tư được và không được tiếp nhận qua bưu điện từ 18/5/2022
blue-check Về thủ tục giao đất cho nhà đầu tư được chấp thuận English attachment