LuatVietnamLogo

red-check Thay mới biểu mẫu và thủ tục đăng ký doanh nghiệp English attachment

Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐTstatus2 ngày 8/1/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐTstatus2 ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (209 trang)
Posted: 18/1/2019 7:51:32 AM | Latest updated: 19/10/2020 10:23:56 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 4644 | Vietlaw: 393
LuatVietnam

Một trong những điểm đáng lưu ý tại Thông tư này là thay mới toàn bộ 89 biểu mẫu về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh đã được ban hành tại Thông tư 20/2015/TT-BKHĐTstatus2 (khoản 1 Điều 1).

Ngoài ra, thủ tục thông báo thay đổi thông tin cổ đông sáng lập của công ty cổ phần sẽ thực hiện theo quy định mới tại khoản 16 Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP, thay vì trước đó theo Điều 51 Nghị định 78/2015/NĐ-CPstatus2 (khoản 3 Điều 1).

Thủ tục cấp lại GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, GCN đăng ký địa điểm kinh doanh thực hiện theo quy định tại Điều 58 Nghị định 78/2015/NĐ-CPstatus2 và sửa đổi tại khoản 18 Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP (khoản 4 Điều 1).

Thủ tục đăng ký thành lập, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh sẽ được thực hiện tại Phòng ĐKKD nơi đặt địa điểm đó, thay vì trước đây thực hiện tại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính (khoản 5 Điều 1).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/3/2019.

Ghi chú về sửa đổi, bổ sung

Phụ lục từ I-1 đến I-5 và Phụ lục II-11 ban hành kèm theo Thông tư này hết hiệu lực kể từ ngày 15/10/2020, thay thế bằng Mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh ban hành kèm theo Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Thông tin
Hiệu lực11/3/2019 (d/m/yyyy)
Đăng tảiBản tin LuatVietnam số 4644
Tệp đính kèm

Xem thêm:

nexto  Thay mới Biểu mẫu báo cáo và công bố thông tin nợ công (12/11/2018) 

nexto  Sửa đổi nhiều quy định quan trọng về đăng ký doanh nghiệp English attachment (30/8/2018) 

nexto  Thay mới biểu mẫu báo cáo dự án, khoản vay được Chính phủ bảo lãnh (30/8/2018) 

nexto  Thay mới biểu mẫu báo cáo thống kê đối với ngân hàng English attachment (24/4/2018) 

nexto  Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đấu giá tài sản (sửa đổi) (21/8/2020) status1

nexto  Bộ thủ tục mới về đăng ký doanh nghiệp đấu giá tài sản (21/8/2020) status1

nexto  Giảm lệ phí đăng ký doanh nghiệp (14/8/2019) status1

nexto  Thay mới biểu mẫu báo cáo về nợ công (12/11/2018) status1

nexto  Lập doanh nghiệp phải đề cử kế toán hoặc thuê kế toán trưởng (8/11/2018) 

nexto  Thay mới biểu mẫu xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (23/10/2017) 

Đăng ký kinh doanh