LuatVietnam

blue-check Thay mới các báo cáo định kỳ về dự án đầu tư

Quyết định số 1392/QĐ-BKHĐT ngày 9/8/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (21 trang)
Posted: 10/8/2022 12:59:58 PM | Latest updated: 11/8/2022 1:07:10 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5514
LuatVietnam

Quyết định ban hành các chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực đầu tư được quy định tại Nghị định 31/2021/NĐ-CP và Nghị định 29/2021/NĐ-CP, bao gồm:

- Báo cáo về tình hình thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam;

- Báo cáo về tình hình hoạt động của dự án đầu tư;

- Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài; hiệu quả đầu tư của dự án sử dụng vốn nhà nước;

- Báo cáo về hoạt động đầu tư khởi nghiệp sáng tạo;

- Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ đối với dự án đầu tư công, dự án PPP;

- Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ đối với dự án đầu tư sử dụng vốn khác.

Trên đây là các báo cáo định kỳ mà nhà đầu tư phải nộp. Ngoài ra, Quyết định này còn ban hành chế độ báo cáo định kỳ thuộc trách nhiệm nộp của bộ, ngành, địa phương.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 778/QĐ-BKHĐTstatus1 ngày 17/6/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 9-Aug-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5514

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Đầu tư nước ngoài

blue-check Các bộ ngành sẽ đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp FDI
blue-check Thay mới Danh mục thủ tục về đầu tư và đấu thầu được thực hiện trực tuyến
blue-check Doanh nghiệp FDI có được xuất khẩu nguyên liệu có nguồn gốc nhập khẩu? English attachment
blue-check Thay mới các báo cáo định kỳ về dự án đầu tư
blue-check Về thủ tục điều chỉnh tên nhà đầu tư thực hiện dự án English attachment
blue-check Về điều kiện gia hạn giấy phép của chi nhánh công ty xây dựng nước ngoài English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI vẫn được nhập khẩu máy bay làm tài sản cho dự án English attachment
blue-check Cách đăng ký tài khoản truy cập Hệ thống giám sát, đánh giá đầu tư English attachment
blue-check [Tp. HCM] Thay mới 21 thủ tục đầu tư trong Khu chế xuất và công nghiệp
blue-check Đề xuất của Bộ KH&ĐT về giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh năm 2022
blue-check Chiến lược thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam giai đoạn 2021-2030 English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI không được nhập khẩu nguyên liệu để bán sang nước thứ ba English attachment
blue-check Cách phân biệt các mã loại hình nhập khẩu áp dụng cho doanh nghiệp FDI English attachment
blue-check Bộ Tài chính yêu cầu các tỉnh báo cáo tình hình tài chính năm 2021 của các doanh nghiệp FDI
blue-check Hàng nhập để bán của doanh nghiệp FDI phải khai mã theo mã A41
blue-check Lưu ý về điều kiện và thủ tục thanh lý hàng miễn thuế của dự án đầu tư English attachment
blue-check Về định hướng thu hút đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030 English attachment
blue-check Nhà đầu tư nước ngoài có được mua vốn góp trong công ty BĐS tại Việt Nam? English attachment
blue-check Hàng nhập khẩu của doanh nghiệp FDI bán sang nước thứ ba có được hoàn lại thuế? English attachment
blue-check Quy chế mới về kiểm tra các doanh nghiệp, dự án FDI từ 1/4/2022 English attachment