LuatVietnam

blue-check Thay mới các báo cáo định kỳ về hóa đơn, chứng từ

Quyết định số 1421/QĐ-BTC ngày 15/7/2022 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính (6 trang)
Posted: 19/7/2022 7:30:23 AM | Latest updated: 19/7/2022 1:41:41 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5497
LuatVietnam

Quyết định thay mới các báo cáo định kỳ về hóa đơn, chứng từ, bao gồm:

1. Báo cáo tình hình sử dụng biên lai điện tử (thu phí, lệ phí)

2. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

3. Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí (biên lai giấy)

4. Báo cáo tổng hợp dữ liệu tem điện tử gửi cơ quan thuế

5. Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế

Các báo cáo nêu trên được thay mới cho phù hợp với quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 và Thông tư 123/2021/TT-BTC .

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Theo Khoản 4 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 , các tổ chức hoặc cá nhân nếu mua hóa đơn của cơ quan Thuế mới phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Khoản 1 Điều 29 Nghị định này quy định:
Hàng quý, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh mua hóa đơn của cơ quan thuế có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được nộp theo quý chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh việc sử dụng hóa đơn theo Mẫu số BC26/HĐG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Jul-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5497

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hóa đơn

blue-check Hóa đơn đổi vé máy bay không cần ghi thông tin hóa đơn cũ
blue-check Các thủ tục mới về đăng ký sử dụng và chuyển dữ liệu HĐĐT
blue-check Thủ tục đăng ký và báo cáo tình hình sử dụng tem điện tử
blue-check Cách xử lý hóa đơn mẫu cũ bị sai sót sau khi đã áp dụng mẫu mới
blue-check Thay mới các báo cáo định kỳ về hóa đơn, chứng từ
blue-check Miễn đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử English attachment
blue-check Thời điểm kê khai HĐĐT phải căn cứ theo ngày lập, không theo ngày ký số
blue-check Lưu ý khi điều chỉnh giá trị trên hóa đơn điện tử
blue-check Những lưu ý khi áp dụng biên lai điện tử
blue-check Thông báo số lượng và giá bán các loại tem điện tử dán cho rượu sản xuất trong nước (2022)
blue-check Thông báo số lượng và giá bán tem điện tử dành cho thuốc lá (năm 2022)
blue-check Cẩm nang sử dụng HĐĐT dành cho cá nhân kinh doanh
blue-check Hướng dẫn đăng ký mua và sử dụng tem điện tử (dành cho rượu và thuốc lá)
blue-check Gửi trả hàng vẫn phải phát hành hóa đơn
blue-check Cục thuế TP. HCM muốn 100% doanh nghiệp sẽ áp dụng HĐĐT kể từ 1/7/2022
blue-check Cục thuế TP. HCM nhắc doanh nghiệp khẩn trương chuyển đổi sang HĐĐT trước 1/7/2022
blue-check HĐĐT ghi sai giá trị hàng hóa, có thể điều chỉnh hoặc phát hành mới
blue-check Phát hiện hóa đơn giấy bị sai sót sau khi đã áp dụng HĐĐT, xử lý thế nào?
blue-check Giải đáp các vướng mắc thường gặp về đăng ký và sử dụng HĐĐT loại mới
blue-check Quy chế mẫu về trao đổi thông tin HĐĐT giữa cơ quan thuế với cơ quan chức năng khác