LuatVietnam

blue-check Thay mới các thủ tục cấp phép phân loại phim, dịch vụ quay phim và tổ chức liên hoan phim

Quyết định số 261/QĐ-BVHTTDL ngày 15/2/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Điện ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (32 trang)
Posted: 16/2/2023 10:55:08 AM | Latest updated: 17/2/2023 8:07:52 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5639
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn các thủ tục mới ban hành hoặc sửa đổi trong lĩnh vực Điện ảnh, bao gồm:

1. Công nhận đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng

2. Cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ quay phim sử dụng bối cảnh tại Việt Nam

3. Cấp Giấy phép phân loại phim

4. Cấp Giấy phép tổ chức liên hoan phim, liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề, giải thưởng phim, cuộc thi phim tại Việt Nam

5. Cấp Giấy phép tổ chức chương trình phim và tuần phim tại Việt Nam

6. Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các thủ tục này được hướng dẫn căn cứ theo quy định tại Thông tư số 17/2022/TT-BVHTTDL .

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2023.

Bãi bỏ Thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh cấp trung ương có số thứ tự 24, 26, 27, 28, 29 điểm A3 mục A phần I và cấp tỉnh có số thứ tự 15 điểm A2, số thứ tự 43 điểm A6 mục A phần II ban hành kèm theo quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDLstatus2 ngày 27/12/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 20-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5639

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Văn hóa - Thể thao

blue-check 98 thủ tục mới trong lĩnh vực văn hóa và thể thao tại Tp. Hà Nội
blue-check 11 thủ tục mới về cấp phép tổ chức triển lãm và sao chép tác phẩm tại TP. HCM
blue-check Hướng dẫn phân loại, dán nhãn độ tuổi cho phim English attachment
blue-check Các cơ sở kinh doanh karaoke tại Hà Nội sẽ được cấp phép hoạt động trở lại
blue-check Thủ tục cấp giấy phép phân loại phim tại TP. HCM (áp dụng từ 30/3/2023)
blue-check Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm phi mậu dịch tại TP. HCM (từ 30/3/2023)
blue-check Danh mục các TTHC trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch được giải quyết trực tuyến toàn trình
blue-check Thay mới 21 thủ tục về cấp phép triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, tổ chức lễ hội tại Hà Nội
blue-check Thay mới thủ tục đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Hà Nội
blue-check Thay mới các thủ tục cấp phép phân loại phim, dịch vụ quay phim và tổ chức liên hoan phim
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép kinh doanh karaoke, vũ trường (tại TP. HCM)
blue-check Quy định chi tiết Luật Điện ảnh 2022 English attachment
blue-check Quy định mới về Hội đồng thẩm định kịch bản phim (sử dụng NSNN)
blue-check Trách nhiệm của doanh nghiệp khi tổ chức các hoạt động dành cho trẻ em English attachment
blue-check Thay mới các mẫu đơn, giấy phép trong hoạt động điện ảnh
blue-check Thay mới Quy trình cấp phép nhập khẩu bản ghi âm, ghi hình biểu diễn nghệ thuật
blue-check Sửa đổi quy định về cấp phép nhập khẩu phim English attachment
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép tổ chức các cuộc thi, chương trình biểu diễn nghệ thuật tại TP. HCM
blue-check Đã có Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
blue-check Danh mục TTHC về văn hóa, thể thao, du lịch được ưu tiên thực hiện trực tuyến năm 2022