LuatVietnam

blue-check Thay mới các thủ tục giao đất, cho thuê đất, đăng ký đất đai tại Hà Nội

Quyết định số 4135/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND TP. Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn Thành phố Hà Nội (44 trang)
Posted: 4/11/2022 2:08:36 PM | Latest updated: 9/11/2022 9:01:50 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5577
LuatVietnam

Quyết định thay mới các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký đất đai, giao đất, cho thuê đất, nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất... trên địa bàn TP. Hà Nội.

Nội dung cụ thể tham khảo Phụ lục đính kèm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thay thế Quyết định số 3632/QĐ-UBNDstatus1 ngày 18/8/2020 và Quyết định số 3542/QĐ-UBNDstatus1 ngày 12/6/2017.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 31-Oct-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5577

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Nhà đất

blue-check Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được công bố để lấy ý kiến người dân từ tháng 12/2022
blue-check Hội nghị chung cư bất thường do xã/phường tổ chức không ràng buộc tỷ lệ tham dự của các chủ sở hữu
blue-check Về hạn mức sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam English attachment
blue-check Tổ chức, cá nhân nước ngoài không được mua quá 10% số nhà ở trong một dự án
light-check Các quyền hạn của Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai
blue-check Thay mới các thủ tục giao đất, cho thuê đất, đăng ký đất đai tại Hà Nội
blue-check Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của TP. Thủ Đức
blue-check Hướng dẫn tính kinh phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ tái định cư English attachment
blue-check Không được chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở English attachment
blue-check Từ 30/9/2022, UBND các quận/huyện tại Hà Nội được ủy quyền quyết định giá đất bồi thường
blue-check Tp. Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra, xử phạt các sai phạm về đất đai
blue-check Các tỉnh sẽ tăng cường xử phạt hành vi gây "sốt đất"
blue-check Định hướng lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030
blue-check Ý kiến của Chính phủ về các dự án sửa đổi luật giá, đất đai, đấu thầu và HTX
blue-check Hà Nội sẽ siết chặt hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất
blue-check Sẽ tiếp tục thanh tra xử phạt vi phạm về phân lô bán nền
blue-check Một số quy định mới về trích lập và sử dụng Quỹ phát triển đất
blue-check Hệ số điều chỉnh giá đất tại TP. HCM năm 2022 (để tính bồi thường, tái định cư)
blue-check Dự thảo Luật Đất đai
blue-check Chương trình phát triển nhà ở tại Hà Nội giai đoạn 2021-2030