LuatVietnam

blue-check Thay mới chỉ tiêu thống kê ngành viễn thông và công nghệ thông tin

Thông tư số 03/2022/TT-BTTTT ngày 22/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông (51 trang)
Posted: 24/6/2022 7:25:49 AM | Latest updated: 29/6/2022 2:12:08 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Thông tư thay mới Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành thông tin & truyền thông, bao gồm:

- Danh mục và nội dung chỉ tiêu thống kê lĩnh vực Bưu chính (chi tiết tại Phụ lục I)

- Danh mục và nội dung chỉ tiêu thống kê lĩnh vực Viễn thông (chi tiết tại Phụ lục II)

- Danh mục và nội dung chỉ tiêu thống kê lĩnh vực Công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông (chi tiết tại Phụ lục III)

- Danh mục và nội dung chỉ tiêu thống kê lĩnh vực An toàn thông tin mạng (chi tiết tại Phụ lục IV)

- Danh mục và nội dung chỉ tiêu thống kê lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, Chuyển đổi số (chi tiết tại Phụ lục V)

- Danh mục và nội dung chỉ tiêu thống kê lĩnh vực Báo chí, truyền thông (chi tiết tại Phụ lục VI)

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2022 và thay thế Thông tư số 15/2017/TT-BTTTTstatus1 ngày 23/6/2017.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Aug-2022
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Công nghệ thông tin

light-check Bổ sung nhiều thiết bị an toàn thông tin mạng phải xin giấy phép nhập khẩu English attachment
blue-check Xuất/nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự, hiện vẫn phải trình bản chính giấy phép để làm thủ tục
blue-check Sản phẩm, dịch vụ phần mềm vẫn đang thuộc diện không chịu thuế GTGT
blue-check Thay mới chỉ tiêu thống kê ngành viễn thông và công nghệ thông tin
blue-check Thay mới chế độ báo cáo thống kê định kỳ dành cho doanh nghiệp viễn thông và CNTT
blue-check Các tài liệu đo kiểm được dùng để công bố hợp quy sản phẩm CNTT
blue-check Đề án xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) giai đoạn 2022-2025
blue-check Chuẩn yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm Phòng, chống tấn công từ chối dịch vụ (Anti-DDosS)
blue-check Thay mới Danh mục sản phẩm CNTT bắt buộc chứng nhận hợp quy English attachment
blue-check Ngày 10/10 được chọn làm Ngày chuyển đổi số quốc gia
blue-check Hướng dẫn thiết lập ứng dụng dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS
blue-check "Cáp sợi quang" không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Mặt hàng cáp quang không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check 6 nền tảng số được ưu tiên phát triển trong năm 2022
blue-check Sẽ thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương trong năm 2022
blue-check Chuẩn dữ liệu và phương thức gửi hồ sơ đến Cổng dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước
blue-check Kế hoạch phát triển nền tảng địa chỉ số
blue-check Chuẩn mới về kỹ thuật đối với phần mềm họp trực tuyến
blue-check Yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với thiết bị quét mã QR phục vụ chống dịch Covid-19
blue-check Camera tích hợp trên máy bay không người lái được áp mã HS 8525.80.39