LuatVietnam

blue-check Thay mới danh mục, điều kiện và chính sách ưu đãi đầu tư English attachment

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (156 trang)
Posted: 2/4/2021 12:42:26 PM | Latest updated: 25/8/2022 10:08:53 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5178 | Vietlaw: 509
LuatVietnam

Nghị định ban hành mới các Danh mục gồm:

- Danh mục ngành nghề cấm và đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài (Phụ lục I)

- Danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư và đặc biệt ưu đãi đầu tư (Phụ lục II)

- Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư và đặc biệt ưu đãi đầu tư (Phụ lục III)

Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài bị cấm đầu tư các ngành nghề sau: xuất khẩu lao động; kinh doanh chuyển khẩu; kinh doanh TN-TX; kiểm định xe; sản xuất vũ khí; lĩnh vực độc quyền nhà nước; bưu chính công ích; báo chí; khai thác hải sản... (Mục A Phụ lục I).

Đối với các ngành nghề như: bảo hiểm; ngân hàng; kinh doanh chứng khoán; quảng cáo; vận tải; bất động sản; du lịch; kế toán; kiểm toán; dịch vụ thuế.... thì phải đáp ứng điều kiện đầu tư theo quy định (Mục B Phụ lục I).

Theo Nghị định này, trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đồng thời kinh doanh nhiều ngành nghề có điều kiện thì phải đáp ứng toàn bộ điều kiện của các ngành nghề đó.

Ngoài ra, tại khoản 10 Điều 17 cũng quy định rõ cách tính mức tỷ lệ sở hữu vốn trong trường hợp các nhà đầu tư nước ngoài áp dụng mức tỷ lệ sở hữu khác nhau cùng góp vốn vào một doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào doanh nghiệp kinh doanh đồng thời nhiều ngành nghề, áp dụng nhiều mức tỷ lệ sở hữu vốn khác nhau (khoản 10 Điều 17).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thay thế các Nghị định: số 118/2015/NĐ-CPstatus1 ngày 12/11/2015, số 37/2020/NĐ-CPstatus1 ngày 30/3/2020, số 83/2015/NĐ-CPstatus1 ngày 25/9/2015, số 104/2007/NĐ-CPstatus1 ngày 14/6/2007, số 69/2016/NĐ-CPstatus1 ngày 01/7/2016, số 79/2016/NĐ-CPstatus1 ngày 01/7/2016 và Điều 2 Nghị định số 100/2018/NĐ-CPstatus2 ngày 16/7/2018.

Sửa đổi, bổ sung các Nghị định: số 46/2014/NĐ-CPstatus2 ngày 15/5/2014, số 52/2020/NĐ-CPstatus2 ngày 27/4/2020, số 25/2020/NĐ-CPstatus2 ngày 28/02/2020, số 96/2016/NĐ-CPstatus2 ngày 01/7/2016, số 82/2018/NĐ-CPstatus1 ngày 22/5/2018, số 11/2013/NĐ-CPstatus2 ngày 14/01/2013, số 99/2003/NĐ-CPstatus2 ngày 28/8/2003, số 94/2020/NĐ-CPstatus2 ngày 21/8/2020.

Ghi chú
Xem Văn bản hợp nhất số 2187/VBHN-BKHĐT ngày 16/4/2021.
Xem Văn bản hợp nhất số 2722/VBHN-BKHĐT ngày 12/5/2021.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 26-Mar-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5178

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND31_26032021CP[ENGLISH].pdf

Dòng thời gian

Đầu tư nước ngoài

blue-check Xác định doanh nghiệp FDI được kinh doanh BĐS theo quy định nào?
blue-check Doanh nghiệp FDI không được kinh doanh TN-TX hàng hóa English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI không được bán hàng nhập khẩu chưa gia công, chế biến ra nước ngoài English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI chưa được phép kinh doanh TN-TX English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI vẫn đang bị cấm kinh doanh TN-TX English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI chưa được kinh doanh TN-TX hàng hóa English attachment
blue-check Về quyền và thủ tục XNK tại chỗ đối với thương nhân nước ngoài English attachment
blue-check Các bộ ngành sẽ đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp FDI
blue-check Thay mới Danh mục thủ tục về đầu tư và đấu thầu được thực hiện trực tuyến
blue-check Doanh nghiệp FDI có được xuất khẩu nguyên liệu có nguồn gốc nhập khẩu? English attachment
blue-check Thay mới các báo cáo định kỳ về dự án đầu tư
blue-check Về thủ tục điều chỉnh tên nhà đầu tư thực hiện dự án English attachment
blue-check Về điều kiện gia hạn giấy phép của chi nhánh công ty xây dựng nước ngoài English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI vẫn được nhập khẩu máy bay làm tài sản cho dự án English attachment
blue-check Cách đăng ký tài khoản truy cập Hệ thống giám sát, đánh giá đầu tư English attachment
blue-check [Tp. HCM] Thay mới 21 thủ tục đầu tư trong Khu chế xuất và công nghiệp
blue-check Đề xuất của Bộ KH&ĐT về giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh năm 2022
blue-check Chiến lược thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam giai đoạn 2021-2030 English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI không được nhập khẩu nguyên liệu để bán sang nước thứ ba English attachment
blue-check Cách phân biệt các mã loại hình nhập khẩu áp dụng cho doanh nghiệp FDI English attachment