LuatVietnam

blue-check Thay mới Danh mục hàng hóa được chỉ định nhập khẩu để in, đúc tiền English attachment

Thông tư số 07/2023/TT-NHNN ngày 30/6/2023 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2018/TT-NHNNstatus2 ngày 25/12/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (5 trang)
Posted: 10/7/2023 7:17:04 AM | Latest updated: 14/9/2023 10:51:24 AM (GMT+7) | Vietlaw: 629
LuatVietnam

Thông tư thay mới Danh mục hàng hóa được chỉ định nhập khẩu để phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước. Chi tiết xem tại phụ lục đính kèm.

Ngoài ra, về hồ sơ nhập khẩu, đối với các máy móc, thiết bị như: máy ép foil chống giả; các loại máy in tiền; các loại máy đúc, dập tiền kim loại, cơ sở in, đúc tiền sẽ căn cứ văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền quy định tại Điều 4 Thông tư 07/2020/TT-NHNN để thực hiện thủ tục nhập khẩu.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 14/8/2023.

Thay thế cụm từ “Mã số theo biểu thuế nhập khẩu” thành “Mã số theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (sau đây gọi là Mã số HS)” quy định tại Danh mục máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bộ phận, phụ tùng nhập khẩu phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 01/2017/TT-NHNNstatus2 ngày 07/02/2017.

Ghi chú
Xem Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-NHNN ngày 12/7/2023.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

blue-check 17/VBHN-NHNN[Hợp nhất] - Hướng dẫn nhập khẩu hàng hóa phục vụ in đúc tiền

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 14-Aug-2023
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu